Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 13.02.2015 15:07 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 13.02.2015. do 15.03.2015. godine, održati 


                                                                                           JAVNA RASPRAVA 

                                              o Nacrtu Državne studije lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva

                                               i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu


Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt državne studije lokacije i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, u saradnji sa Opštinom Budva, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane Obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Budvi 17.02.2015. godine od 12-14 h u zgradi Akademije znanja u naselju Rozino - Budva.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Budva, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Nacrt Državne studije lokacije i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Državna studija lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu