Manja slova Veća slova RSS
>

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će sprovesti javnu raspravu u toku 2015. godine

Datum objave: 03.03.2015 10:05 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

S P I S A K
ZAKONA I STRATEŠKIH DOKUMENATA O KOJIMA ĆE SPROVESTI JAVNU RASPRAVU U TOKU 2015. GODINE

Predlog zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata
Ovim zakonom redukovaće se broj planskih dokumenata na državnom i lokalnom nivou, preispitati njihova sadržina i podići nivo kvaliteta, a procedure izrade planskih dokumenata učiniće se fleksibilnijim i jednostavnijim, kao i doraditi instrumenti implementacije. Pojednostaviće se postupci prilikom kontrole izgradnje objekata.

Obrađivač: Direktorat za građevinarstvo i Direktorat za planiranje prostorom
Rok: II kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu
Izmjenama i dopunama Zakona o raftingu akcenat se stavlja na obezbjeđenje veće sigurnosti korisnika rafting usluga, stvaranju uslova za poslovanje na godišnjem nivou i davanju mogućnosti da se ove usluge pružaju i na ostalim rijekama pogodnim za pružanje usluga raftinga u skladu sa Zakonom.

Obrađivač: Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom
Rok: II kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem


Predlog zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada
Ovim zakonom će biti poboljšana kontrola i održavanje stambenog fonda a time i ostvarivanje većih prihoda u oblasti privrednih aktivnosti koje se bave održavanjem stambenih zgrada, biće propisana i oblast luksuznog stanovanja, sekundarno stanovanje i dr.

Obrađivač: Direktorat za razvoj stanovanja
Rok: IV kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Predlog zakona o zaštiti prirode
Zakonom će se obezbjediti transpozicija ključnih članova Direktive o staništima koje se odnose na ocjenu prihvatljivosti i kompenzatorne mjere, kao i prenošenje definicija stanišnih tipova, prioritetnih vrsta, specijalnih lokaliteta očuvanja i jasnog razgraničenja između ekološke mreže na nacionalnom nivou i NATURA 2000 mreže, riješiće se pitanje upravljanja regionalnim parkovima, pitanja upravljača zaštićenih prirodnih dobara koje se nalaze uz granicu ili su u neposrednoj blizini nacionalnih parkova, zaštiti mora i podmorja i dr.

Obrađivač: Direktorat za životnu sredinu i klimatske promjene
Rok: IV kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem


Nacionalna strategija u oblasti klimatskih promjena do 2030. godine
Ovaj strateški dokument definisaće ciljeve i mjere nacionalne politike u oblasti klimatskih promjena, kao i identifikovati budući nacionalni doprinos smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Kao strana potpisnica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, Crna Gora je u obavezi da izvještava Sekretarijat ove konvencije o sprovođenju mjera ublažavanja negativnih efekata klimatskih promjena i mjera prilagođavanja (adaptacije) na klimatske promjene.

Obrađivač: Direktorat za životnu sredinu i klimatske promjene
Rok: III kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem


Nacionalna strategija usklađivanja i implementacije sa Akcionim planom za poglavlje 27
Navedena Strategija predstavlja početno mjerilo da bi se otvorili pregovori za Poglavlje 27. Ova strategija obuhvataće sva potpoglavlja iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena i predstavljaće okvir za realizaciju EU obaveza i zadataka iz oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Obrađivač: Direktorat za životnu sredinu i klimatske promjene
Rok: IV kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore sa Akcionim planom za period 2016 – 2020. godine
Strategija će kao prioritetne teme obraditi: očuvanje i vrednovanje prirodnog kapitala, inkluzivni rast, razvoj zasnovan na znanju, ravnomjerni regionalni razvoj, upravljanje za održivi razvoj. Za prioritetne teme i prioritetna pitanja održivog razvoja u Akcionom planu će biti utvrđen pregled mjera, akcija i indikatora.

Obrađivač: Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj
Rok: IV kvartal
Nadležno radno tijelo: Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem