Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor – Lovćen –Cetinje“

Datum objave: 11.03.2015 10:46 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 12. marta do 27. marta 2015. godine, održati

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor – Lovćen –Cetinje“

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i jedinica lokalne samouprave.

Javna rasprava trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva sa Programom javne rasprave i tekstom Nacrta akta i Ugovora koji će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, portalu e-uprave i štampanim medijima.

Javna rasprava se organizuje:
- organizovanjem tri okrugla stola, koji će se održati u opštini Kotor, Prijestonici Cetinje i Ministarstvu održivog razvoja i turizma,
- dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku.

Okrugli stolovi i opšte javne rasprave, po jedinicama lokalne samouprave će se održati:

1. Kotor, 17. marta 2015. godine, palata Bizanti u Starom gradu (sala Skupštine opštine) u 14 časova.

2. Prijestonica Cetinje, 18. marta 2015. godine, sala Skupštine Prijestonice u 11 časova

Okrugli sto za stručnu i zainteresovanu javnost održaće se u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma, u petak 27.03.2015. godine, od 11h do 13h, IV Proleterske br. 19, Podgorica.

Pozivaju se građani, opštine, naučne i stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i dr. da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt zakona dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me  ili preko arhive Ministarstva.

 

Plan javne rasprave – Izgradnja žičare Kotor – Lovćen - Cetinje

Nacrt – Koncesioni akt za davanje koncesije za realizaciju projekta žičare Kotor – Cetinje

Nacrt – Ugovor o koncesiji za Projekat žičare Kotor – Cetinje

Izvod iz ažurirane Studije izvodljivosti žičara Kotor – Cetinje

PPPN Lovćen