Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Datum objave: 25.03.2015 13:53 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

IZVJEŠTAJ

o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Pregled inicijativa i subjekata koji su učestvovali u javnim konsultacijama :

1. Zajednica opština Crne Gore - Komisija za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti
Predlog: izmjena člana 22 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, tako da glasi: “Promjena načina korišćenja posebnog i/ili zajedničkog dijela stambene zgrade za potrebe poslovanja, odnosno poslovne prostorije za potrebe stanovanja može se vršiti na način utvrđen propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)”.
Razlozi: Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada je u članu 22 predvidio mogućnost “pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju”. U praksi se često dešava da posle određenog vremenskog perioda, zbog promjene ukupnog socio-ekonomskog okruženja, potrebe i prioriteti u rješavanju potreba se mijenjaju, što, po prirodi stvari, utiče na zainteresovanost za određeni način korišćenja posebnog dijela objekta. Smanjenje ekonomske vrijednosti dovelo je do manjeg interesovanja za poslovne prostore pa se u značajnom broju slučajeva njihovi vlasnici, odnosno korisnici obraćaju zahtjevom za vraćanje u prvobitno stanje. Međutim, shodno odredbi člana 22 Zakona i Uredbi donijetoj na osnovu odnosnog člana, organ lokalne uprave nema ovlašćenja za postupanje po podnijetim zahtjevima. Ova vrsta promjene je potrebna, kako bi na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, a na osnovu akta nadležnog organa, mogli da podnesu zahtjev za promjenu načina korišćenja posebnog dijela objekta u katastru nepokretnosti. Navedeno je značajno za vlasnika objekta imajući u vidu da se u zavisnosti od namjene objekta utvrđuje visina poreske stope za obračun poreza na nepokretnosti. Takođe, shodno materijalnim propisima, vlasnici odnosno korisnici poslovnih prostorija plaćaju cijenu električne energije, vode, naknade za sakupljanje i odlaganje otpada u uvećanim iznosima.

2. Tofass d.o.o. – kompanija čiju pretežnu djelatnost čine usluge iz oblasti održavanja objekata, iskazala je zainteresovanost za detalje o svim zakonskim promjenama iz ove oblasti, kako bi na vrijeme sa tim upoznali upravnike i predstavnike skupština etažnih vlasnika sa kojima sarađuju. S tim u vezi, tražili su da im dostavimo preliminarnu verziju ovog zakona ili informacije o svim novinama koje bi bile predložene u novom zakonu.

3. NVO Zid – Igor Milošević, izvršni direktor – tražene su infromacije o novom zakonu jer su zainteresovani za sva rješenja koja mogu pomoći razvoju politike i kulture stanovanja.