Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu

Datum objave: 02.04.2015 13:33 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje 

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dana 11.03.2015. godine, uputilo je javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma i portalu e-uprave.

Nakon isteka roka za konsultacije zainteresovane javnosti izvršen je uvid i konstatovano da nije bilo zainteresovanih subjekata u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti, niti je bilo inicijativa, predloga, sugestija i komentara u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu.