Manja slova Veća slova RSS
>

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Datum objave: 25.02.2016 13:12 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU
O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 5. aprila 2016. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;  
- postavljanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama  na portalu e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava;
- postavljanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama  na internet stranici Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me, Arhus centra Nikšić info@ozon.org.me i Arhus centra Berane www.arhuscentri.me.
- u formi tribine koja će biti održana u ponedeljak 18. aprila 2016. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 5. aprila tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  
- na portal E-Uprave ili
- preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama)
- Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je: Jelena Kovačević, e-mail jelena.kovacevic@mrt.gov.me tel,  020 446 237, Fax: +382 20 446 215.