Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o predlogu trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine (arhuska konvencija)

Javna rasprava o predlogu trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine (arhuska konvencija)
Datum objave: 31.10.2016 14:49 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće


JAVNU RASPRAVU
O PREDLOGU TREĆEG NACIONALNOG IZVJEŠTAJA O SPROVOĐENJU KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMАCIJА, UČEŠĆU JАVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKА I PRАVU NА PRАVNU ZАŠTITU U PITАNJIMА ŽIVOTNE SREDINE (ARHUSKA KONVENCIJA)

PROGRAM RASPRAVE:
1. Javna rasprava će trajati do 12. decembra 2016. godine. 

2. Javna rasprava se organizuje:
postavljanjem Predloga trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine (Arhuska konvencija) na internet stranici Ministarstva održivog razvoja turizma
http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava
- postavljanjem Predloga trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine (Arhuska konvencija) na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava
- postavljanjem Predloga trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informаcijа , učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine (Arhuska konvencija) na internet stranici Arhus centar Nikšić - organizacione jedinice Ekološkog pokreta ,,OZON“, http://www.ozon.org.me/category/arhus-info-centar/javne-rasprave/
- u formi tribine koja će biti održana u utorak 29. novembra 2016. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 11:00 h. 

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Predloga trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 5.decembra tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
• na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me
• na portalu E-Uprave ili
• preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava – Predlog trećeg nacionalnog izvještaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informаcijа, učešću jаvnosti u donošenju odlukа i prаvu nа prаvnu zаštitu u pitаnjimа životne sredine “).

Kontakt osobe za koordinaciju konsultacija su: Maja Raičević, e-mail: maja.raicevic@mrt.gov.me i Slavica Braunović, e-mail slavica.braunovic@mrt.gov.me Tel: +382 20 446 240, Fax: +382 20 446 215