Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu IID DPP za koridor delekovoda 400 kV sa optiškim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija Crna Gora

Javna rasprava o Nacrtu IID DPP za koridor delekovoda 400 kV sa optiškim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optičkim kablom Italija Crna Gora
Datum objave: 07.09.2017 13:40 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od
07.09.2017. do 14.09.2017. godine,

JAVNA RASPRAVA

           o Nacrtu izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kv sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja da Pljevalja i podmorski kabal 500 kv sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko  postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj i  Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu


Cilj Javne rasprave je upoznavanje sa Nacrtom izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kv sa optičkim kablom od Crnogorskog primorja da Pljevalja i podmorski kabal 500 kv sa optičkim kablom Italija – Crna Gora u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj i Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni javnosti tokom trajanja javne rasprave u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, portalu E-uprave /www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me , portal E-uprave ili na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.

IID DPP-a

Graficki dio

SPU DPP trafostanica