Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj sa Javne Rasprave na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400kV sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500kV sa optičkim kablom Italija -Crna Gora, u dijelu detaljne razrade

Datum objave: 05.03.2018 13:59 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu                                      IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE
na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400kV sa optičkim kablom od crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500kV sa optičkim kablom Italija -Crna Gora, u dijelu detaljne razrade lokacije za trafostanicu i konvertorsko postrojenje Blato u Lastvi Grbaljskoj

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE