Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Ivan do" - Žabljak i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Ivan do" - Žabljak i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 10.04.2018 11:35 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 11.04.2018.godine
do 26.04.2018. godine, održati


JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Državne studije lokacije "Ivan do" - Žabljak i Nacrtu Izvještaja o
strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije "Ivan do" - Žabljak i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije "Ivan do" - Žabljak i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinom Žabljak biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Žabljaku u sali Skupštine opštine, 13.04.2018. godine od 11.00-13.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Opštine Žabljak, svakog radnog dana od 09 do 11 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me,  portalu E-uprave www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,  a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me, portal E-uprave ili na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.

Nacrt plana - Državna studija lokacije "IVAN DO", Žabljak

Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državnu studiju lokacije "IVAN DO”, Žabljak 

Prilozi

--