Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja" - Kotor

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja" - Kotor
Datum objave: 30.04.2018 11:56 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Obavještava se javnost da će se u periodu od 04.05.2018.godinedo 18.05.2018. godine, održati

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja" - Kotor

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije "Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja" – Kotor.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije "Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja" - Kotor. 

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinom Kotor biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta biti prezentovan od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Kotoru u skupštinskoj sali palate Bizanti, 11.05.2018. godine od 12.00-14.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta  će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, svakog radnog dana od 09 do 11 časova. 

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me,  portalu E-uprave www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,  a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me,  portal E-uprave ili na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.