Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Prokletije'' i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 18.05.2018 14:57 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 19.05.2018.godine 
do 04.06.2018. godine, održati 

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Prokletije'' i 
Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Prokletije'' i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Prokletije'' i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinama Plav i Gusinje, biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača.

Okrugli stolovi će se održati u:

Plavu 01.06.2018. godine od 11-13 h u sali Doma kulture
Gusinju 01.06.2018. godine od 15-17 h u sali Doma kulture

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u sekretarijatima za urbanizam lokalnih samouprava, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 04.06.2018. godine.