Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine
Datum objave: 18.06.2018 13:50 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće


JAVNU RASPRAVU
O PREDLOGU STRATEGIJE ZAŠTITE OD RADONA S AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2019-2023. GODINE

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati do 28. jula 2018. godine.

2. Javna rasprava se organizuje:
- postavljanjem Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine na internet stranici Ministarstva održivog razvoja turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava, 
- postavljanjem Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine na portal e-Uprave https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava,
- postavljanjem Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine na internet stranici Arhus centara Podgorica i Berane www.arhus-centri.org.me i Arhus centra Nikšić www.ozon.org.me
- u formi tribine koja će biti održana u srijedu 25. jula 2018. godine u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 10:00 h.

3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine.

4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 17. jula tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način:
 na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me
 na portalu E-Uprave ili
 preko arhive Ministarstva na adresu:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma,
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica
(sa naznakom “Javna rasprava –Predloga strategije zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023. godine“).

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija je rukovoditeljka Direkcije za zaštitu vazduha i zaštitu od buke u životnoj sredini u Direktoratu za životnu sredinu, Tel: +382 20 446 235, Fax: +382 20 446 215, E-mail: tamara.djurovic@mrt.gov.me .