Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Datum objave: 22.06.2018 14:41 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 23.06.2018.godine 
do 07.07.2018.godine, održati 


JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja 
na životnu sredinu

Cilj javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I" – Velika plaža i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije "Dio sektora 66 – postojeća hotelska grupacija i modul I " – Velika plaža i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinom Ulcinj, biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Ulcinju u sali Skupštine opštine, 28. juna 2018. godine od 12.00 do 14.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj Opštine Ulcinj, svakog radnog dana od 8 do 11 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 07.07.2018. godine.