Manja slova Veća slova RSS
>

Dopuna oglasa u vezi održavanja Javne rasprave za Nacrt PPPN nacionali park Skadarsko jezero

Datum objave: 25.07.2018 14:58 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 23.07.2018.godine
do 13.08.2018. godine, održati

JAVNA RASPRAVA
o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka ''Skadarsko jezero'' i
Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero'' i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Skadarsko jezero'' i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave biće organizovan okrugli sto na kome će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentovani od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Podgorici dana 06.08.2018. godine od 12-14h u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Okrugli sto će se održati i u Baru 08.08.2018. godine od 12-14h u Sali skupštine opštine Bar.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 13.08.2018. godine.