Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 16”, Stari grad – Škaljari – Peluzica u Kotoru

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 16”, Stari grad – Škaljari – Peluzica u Kotoru
Datum objave: 23.08.2018 12:51 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.08.2018.godine do 07.09.2018. godine, održati


JAVNA RASPRAVA 
o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 16”, Stari grad – Škaljari – Peluzica u Kotoru


Cilj Javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 16”, Stari grad – Škaljari- Peluzica u Kotoru.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 16”, Stari grad – Škaljari- Peluzica u Kotoru.

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinom Kotor biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta biti prezentovan od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Kotoru u sali Kino Boka, 31.08.2018. godine od 12.00-14.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, svakog radnog dana od 09 do 11 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me, portalu E-uprave www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me, portal E-uprave ili na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.