Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 2 – ušće Sutorine - Igalo i Nacrtu Izvještaja o strateškog procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 2 – ušće Sutorine - Igalo i Nacrtu Izvještaja o strateškog procjeni uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 24.08.2018 09:34 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.08.2018.godine do 07.09.2018. godine, održati


JAVNA RASPRAVA 
o Nacrtu Državne studije lokacije "Sektor 2 – ušće Sutorine - Igalo i Nacrtu Izvještaja o strateškog procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj Javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije "Sektor 2– ušće Sutorine – Igalo i u Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Državne studije lokacije "Sektor 2– ušće Sutorine – Igalo i na Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinom Herceg Novi biće organizovan okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta biti prezentovan od strane obrađivača.

Okrugli sto će se održati u Herceg Novom u skupštinskoj sali, 03. 09. 2018. godine od 12.00-14.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, svakog radnog dana od 09 do 11 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me, portalu E-uprave www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me, portal E-uprave ili na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici.