Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Javna rasprava o Nacrtu drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama
Datum objave: 28.11.2018 14:26 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PRVOG DVOGODIŠNJEG AŽURIRANOG IZVJEŠTAJA CRNE GORE O KLIMATSKIM PROMJENAMA

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 28. novembra 2018. godine do 21. decembra 2018. godine.

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja):

- postavljanjem Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja  na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma;

- postavljanjem Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja na portalu e-uprave;

Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  na portal e-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja ’’).

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa kontakt podacima): Danijela Račić (tel: 020/446-350; email: (danijela.racic@mrt.gov.me;) i Milica Mudreša (tel:020/446-350); email:(milica.mudresa@mrt.gov.me;).

Naziv organizacione jedinice Ministarstva koja je odgovorna za pripremu Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izvještaja : Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove.