Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu
Datum objave: 31.05.2019 13:30 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

JAVNI POZIV
Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, u periodu od 31. maja do 25. juna 2019. godine.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem javne tribine.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Direktoratu za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu javna.rasprava@mrt.gov.me, na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Javna tribina biće organizovana u petak 21. juna 2019. godine u 10 časova, u sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma: www.mrt.gov.me i portalu e-Uprave.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Prilozi:

- Nacrt Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020-2035) sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu 
- Program javne rasprave o tekstu Nacrta Plana upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020-2035)
- Obrazac 4-Primjedbe, predlozi i sugestije