Мања слова Већа слова РСС
>

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове на Концепт Измјена и допуна Државне студије локације "Дио Сектора 27 и Сектор 28"

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности  и   Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове на Концепт Измјена и допуна Државне студије локације "Дио Сектора 27 и Сектор 28"
Датум објаве: 21.06.2019 14:31 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У циљу упознавања заинтересоване јавности са циљевима и сврхом израде Измјена и допуна Државне студије локације "Дио Сектора 27 и Сектор 28", могућим планским рјешењима и ефектима планирања, Министарство одрживог развоја и туризма на основу члана 27 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", број 64/17, 44/18 и 63/18), је организовало Претходно учешће јавности у периоду од 17.05. до 17.06.2019.године


Упознавање заинтересоване јавности је спроводено се на начин прописан чл. 6 и 7 Правилника о методологији израде планског документа и ближем начину организације претходног учешћа јавности ("Сл. лист ЦГ", број 88/17), путем информисања и консултација.

Концепт Измјена и допуна Државне студије локације "Дио Сектора 27 и Сектор 28", објављен је на интернет страници:
хттп://www.мрт.гов.ме/рубрике/јавна_расправа/199366/ПРЕТХОДНО-УцЕсцЕ-ЈАВНОСТИ-на-Концепт-Измјена-и-допуна-Дрзавне-студије-локације-Дио-Сектора-27-и-Сектор-28-у-периоду-од-17-05-до.хтмл

Предлози, сугестије и подаци заинтересоване јавности могле су се доставити овом министарству на е-маил: јавна.расправа@мрт.гов.ме у року од 30 дана од дана објављивања претходног учешћа јавности на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма.

На објављени Концепт од стране заинтересоване јавности пристигло је 26 сугестија и то:

1. Бујковић Љубица, број 104-342/30 од 13.06.2019.године, за парцеле број 609 и 610 КО Радовићи;
2. Бујковић Љубица, број 104-342/31 од 13.06.2019.године,за парцелу број 608 КО Радовићи;
3. Јокић Недјељко, Лакић Радоје и Раденовић Радмила, број 104-342/33 од 14.06.2019.године, за парцеле 66/1, 66/2 и 66/3;
4. Анатолy Болусхевскии, број 104-342/34 од 14.06.2019.године за парцеле 110/1 и 110/2 КО Богишићи;
5. Андрии Барканов, број 104-342/35 од 14.06.2019.године, за парцелу 110/2 КО Богишићи;
6. Анатолy Болусхевскии, број 104-342/36 од 14.06.2019.године за парцелу 110/2 КО Богишићи;
7. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/37 од 14.06.2019.године, за парцеле 586 и 588 КО Гошићи;
8. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/38 од 14.06.2019.године, за парцеле 597/1 и 597/2 КО Гошићи;
9. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/39 од 14.06.2019.године, за парцелу 725 КО Гошићи;
10. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/40 од 14.06.2019.године, за парцелу 704 КО Гошићи;
11. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/41 од 14.06.2019.године за парцеле 716,718 и 721 КО Гошићи;
12. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/42 од 14.06.2019.године, за парцеле 648,657,660,661,666 и 691 КО Гошићи;
13. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/43 од 14.06.2019.године, за парцелу 677 КО Гошићи;
14. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/44 од 14.06.2019.године, за парцеле 668,669,671,672 и 678/1 КО Гошићи;
15. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/45 од 14.06.2019.године, за парцелу 675 КО Гошићи;
16. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/46 од 14.06.2019.године, за парцелу 656/2 КО Гошићи;
17. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/47 од 14.06.2019.године, за парцелу 625,627/1,627/2,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,642,646 и 653 КО Гошићи;
18. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/48 од 14.06.2019.године, за парцеле 616/1 и 617/1 КО Гошићи;
19. Оyкумена Монтенегро.д.о.о, број 104-342/49 од 14.06.2019.године, за парцелу 747 КО Гошићи;
20. Лабуд Миховић, број 104-342/50 од 14.06.2019.године, за парцеле 67/1,68/2 и 68/3 КО Богишићи;
21. “МЦГ” д.о.о. и Дарко Шипчић, број 104-342/51 од 14.06.2019.године, за парцеле 676, 674 и 673 КО Гошићи;
22. Никола Ивошевић, број 104-342/52 од 17.06.2019.године, за парцеле 608/2 616 и 615/2, 615/1 и 614 КО Радовићи;
23. Резо Лапиасхвили, број 104-342/54 од 17.06.2019.године, за парцеле 554 И 556/;
24. Шпиро Ивошевић, број 104-342/55 од 17.06.2019.године, за парцелу 612 КО Радовићи;
25. Недјељко Јокић, број 104-342/56 од 17.06.2019.године, за парцеле 67/1, 68/2 и 68/3 КО Богишићи;
26. Васко Ивошевић и Никола Ивошевић, број 104-342/57 од 17.06.2019.године, за парцеле 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5 и 67/6 КО Богишићи;
27. Благоје Пековић,број 104-342/59 од 17.06.2019.године, за парцеле 228/1,228/2,228/3,228/4,228/5, 229 и 230 КО Миловићи;
28. Диана Мадзхтова, број 104-342/60 од 17.06.2019.године, за парцеле 25/1,25/3,25/4,25/5,26,27,28,29,30/1,30/2,30/3,30/4,20/1,20/2,22/1,22/2,23,
17/1,17/2, КО Миловићи;
29. СЕА траде д.о.о., број 104-342/63 од 18.06.2019.године, за парцеле 67/1,68/2 и 68/3 КО Богишићи;

У истом периоду, Концепт плана достављен је сљедећим институцијама и органима за техничке услове:

Министарство финансија мф@миф.гов.ме
Министарство саобраћаја и поморства кабинет@мсп.гов.ме
Министарство унутрашњих послова ванредне.муп@муп.гов.ме
Управа за заштиту културних добара узкд@т-цом.ме
Управа за воде управазаводе@узв.гов.ме
Управа за некретнине некретнине@т-цом.ме
Управа за имовину управазаимовину@гов.ме
Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност екип@екип.ме
Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе ацв@цаа.ме
Директорат за животну средину ивана.војиновиц@мрт.гов.ме
Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму оливера.брајовиц@мрт.гов.ме
Директорат за управљање отпадом и комунални развој драган.асановиц@мрт.гов.ме
Директорат за грађевинарство татјана.вујосевиц@мрт.гов.ме
ЦЕДИС инфо@цедис.ме
Црногорски електропреносни систем А.Д. оффице@цгес.ме
Управа за саобраћај управазасаобрацај@узс.гов.ме
Регионални водовод Црногорско приморје директор@регионалниводовод.ме хеадоффице@регионалниводовод.ме
Општина Тиват кабинет@опстинативат.цом
Водовод и канализација доо Тиват вик-тиват@т-цом.ме
ЕПЦГ оффице@епцг.цом


У предвиђеном року, на достављени Концепт није пристигао ниједан предлог или сугестија.