Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti  i   Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici
Datum objave: 26.06.2019 09:06 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizovalo je Prethodno učešće javnosti u periodu od 16.05. do 16.06.2019.godine.


Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovedeno je na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, objavljen je na internet stranici: 


Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogli su se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u ostavljenom roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti nije bilo sugestija

Koncept plana dostavljen je sljedećim institucijama i organima za tehničke uslove:

Ministarstvo finansija mf@mif.gov.me
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kabinet@msp.gov.me
Ministarstvo unutrašnjih poslova vanredne.mup@mup.gov.me
Uprava za zaštitu kulturnih dobara uzkd@t-com.me
Uprava za vode upravazavode@uzv.gov.me
Uprava za šume: cgsume@t-com.me
Uprava za nekretnine nekretnine@t-com.me
Uprava za imovinu upravazaimovinu@gov.me
Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost ekip@ekip.me
Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore acv@caa.me
Direktorat za životnu sredinu ivana.vojinovic@mrt.gov.me
Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmu olivera.brajovic@mrt.gov.me
Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj dragan.asanovic@mrt.gov.me
Direktorat za građevinarstvo tatjana.vujosevic@mrt.gov.me
CEDIS info@cedis.me
Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. office@cges.me
Uprava za saobraćaj upravazasaobracaj@uzs.gov.me
Opština Šavnik sosavnik@t-com.me
Opština Pluzine predsjednik@pluzine.me
Vodovod i kanalizacija Šavnik komunalno.savnik@gmail.com
Vodovod i kanalizacija Plužine jp.stambenokomunalno.pluzine@t-com.me
EPCG office@epcg.com


U predviđenom roku, na dostavljeni Koncept nije bilo predloga i sugestija.