Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti  i   Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove
Datum objave: 28.06.2019 10:47 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” u Podgorici, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18 i 63/18), organizovalo prethodno učešće javnosti u periodu od 25.03. do 25.04.2019.godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovedeno je na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti ("Službeni list CG", broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Koncept Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona KAP-a” u Podgorici bio je objavljen na internet stranici:


http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/199558/Prethodno-ucesce-javnosti-sa-ciljevima-i-svrhom-izrade-Izmjena-i-dopuna-Detaljnog-urbanistickog-plana-Industrijska-zona-KAP-a-u.html

Predloge, sugestije i podatke zainteresovana javnost je mogla dostaviti Ministarstvu održivog razvoja i turizma na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva.

Na objavljeni Koncept od strane zainteresovane javnosti pristigle su dvije primjedbe i sugestije od strane:
• Vukčević Zorke za katastarske parcele 2578 KO Dajbabe
• WEG-Kolektor d.o.o. Berane za urbanističku parcelu UP97, UP98 i UP2
• “Messer Tehnogas” AD Beograd za urbanističku parcel UP 15a
• Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. u vezi sa planiranjem saobraćajnog priključka na kružnu saobraćajnicu za UP1
• “Tehnomax” d.o.o. u vezi sa implementiranjem u planski dokument postojećeg saobraćajnog priključka sa magistralnog magistralnog puta na UP 4 gdje je izgrađen Logistički centar “Tehnomax”
• Pot Ljubomir za katastarske parcele 26111, 2612 I 2613/1 KO Dajbabe