Мања слова Већа слова РСС
>

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове на Концепт Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Улцињ у периоду од 01.11. до 01.12.2019

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове на    Концепт Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Улцињ у периоду од 01.11. до 01.12.2019
Датум објаве: 05.12.2019 10:12 | Аутор: Министарство одрживог развоја и туризма

Испис Штампај страницу


У циљу упознавања заинтересоване јавности са циљевима и сврхом израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Улцињ, могућим планским рјешењима и ефектима планирања, Министарство одрживог развоја и туризма на основу члана 27 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", број 64/17, 44/18 и 63/18), је организовало Претходно учешће јавности у периоду од 01.11. до 01.12.2019.године.

Упознавање заинтересоване јавности је спроводено се на начин прописан чл. 6 и 7 Правилника о методологији израде планског документа и ближем начину организације претходног учешћа јавности ("Сл. лист ЦГ", број 88/17), путем информисања и консултација.

Концепт Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Улцињ, објављен је на интернет страници:
хттп://www.мрт.гов.ме/рубрике/јавна_расправа/213216/ПРЕТХОДНО-УцЕсцЕ-ЈАВНОСТИ-на-Концепт-Измјена-и-допуна-Просторно-урбанистицког-плана-Опстине-Улцињ-у-периоду-од-01-11-до-01-12-2.хтмл  

Предлози, сугестије и подаци заинтересоване јавности могле су се доставити овом министарству на е-маил: јавна.расправа@мрт.гов.ме у року од 30 дана од дана објављивања претходног учешћа јавности на интернет страници Министарства одрживог развоја и туризма.

На објављени Концепт од стране заинтересоване јавности пристигле су двије примједбе и то:

Невене Радовић, број 104-446/44 од 13.11.2019. године
ФОРТУМ и ЕПЦГ, број 104-446/47 од 29.11.2019. године


У истом периоду, Концепт плана достављен је сљедећим институцијама и органима за техничке услове:

Министарство финансија мф@миф.гов.ме  
Министарство саобраћаја и поморства кабинет@мсп.гов.ме  
Министарство унутрашњих послова ванредне.муп@муп.гов.ме  
Управа за заштиту културних добара узкд@т-цом.ме  
Управа за воде управазаводе@узв.гов.ме  
Управа за некретнине некретнине@т-цом.ме  Управа за имовину управазаимовину@гов.ме  
Управа за шуме цгсуме@т-цом.ме  
Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност екип@екип.ме  
Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе ацв@цаа.ме 
Директорат за животну средину ивана.војиновиц@мрт.гов.ме  
Директорат за развој конкурентности и инвестиције у туризму оливера.брајовиц@мрт.гов.ме  
Директорат за управљање отпадом и комунални развој драган.асановиц@мрт.гов.ме  
Директорат за грађевинарство татјана.вујосевиц@мрт.гов.ме  
ЕПЦГ оффице@епцг.цом  
ЦЕДИС инфо@цедис.ме  
Црногорски електропреносни систем А.Д. оффице@цгес.ме  
Управа за саобраћај управазасаобрацај@узс.гов.ме  
ОпштинаУлцињ урбан@ул-гов.ме  
Водовод и канализација доо Улцињ инфо@викулцињ.ме  У предвиђеном року, на достављени Концепт пристигла су два предлога или сугестије и то:

ЦГЕС, број 104-446/45 од 19.11.2019. године
ЕКИП, број 104-446/46 од 19.11.2019. године