Manja slova Veća slova RSS
>

Javna rasprava o tekstu Nacrta uredbe o dopunama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Javna rasprava o tekstu Nacrta uredbe o dopunama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu
Datum objave: 14.02.2020 07:39 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 041/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O TEKSTU NACRTA UREDBE O DOPUNAMA UREDBE O ZABRANJENIM ODNOSNO DOZVOLJENIM NAČINIMA UPOTREBE, PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE HEMIKALIJA KOJE PREDSTAVLJAJU NEPRIHVATLJIV RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 14. februara 2020. do 5. marta 2020. godine.

Način sprovođenja javne rasprave (održavanje okruglih stolova, tribina i prezentacija, sa navedenim mjestom i datumom održavanja):

- postavljanjem Nacrta uredbe o dopunama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, na internet stranicu Ministarstva održivog razvoja i turizma http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava;

- postavljanjem Nacrta uredbe o dopunama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu  na portal e-Uprave http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Rasprave/;  

- postavljanjem Nacrta uredbe o dopunama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu  na internet stranicu Arhus centra Podgorica www.arhuscg.me, Arhus centra Nikšić info@ozon.org.me i Arhus centra Berane www.arhuscentri.me;  

- u formi tribine koja će biti održana u utorak 3. marta 2020. godine u Multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa početkom u 12:00 časova.

Adresa i način dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija: na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me;  na portal E-Uprave ili preko arhive Ministarstva na adresu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica (sa naznakom „Javna rasprava – Nacrt uredbe o dopunama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ).

Ime i prezime službenika u Ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave (sa njegovim kontakt podacima): Jelena Kovačević (tel: 020 446 237; email: jelena.kovacevic@mrt.gov.me)  

Naziv organizacione jedinice Ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta uredbe: Direktorat za životnu sredinu.