Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

25.02.2016.

Јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о хемикалијама

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о хемикалијама

23.02.2016.

Јавна расправа о Нацрту националне стратегије одрживог развоја до 2030. године (НСОР)

Обавјештава се јавност да ће се одржати јавна расправа о Нацрту националне стратегије одрживог развоја до 2030. године (НСОР) у периоду од 23.02. до 22.04.2016. године. Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом националне стратегије одрживог развоја (НСОР) до 2030. године. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на Нацрт НСОР до 2030. године...

18.02.2016.

Извјештај о јавној расправи за Предлог Закона о одржавању стамбених зграда

Извјештај о јавној расправи за Предлог Закона о одржавању стамбених зграда

01.02.2016.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају документације која се подноси уз захтјев за издавање дозовола за извоз, увоз и транзит отпада, листе класификације отпада..

На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, бр. 7/12), Министарство одрживог развоја и туризма упућује јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога правилника о ближем садржају документације која се подноси уз захтјев за издавање дозовола за извоз, увоз и транзит отпада, листе класификације отпада и регистра издатих дозвола...

25.01.2016.

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене за Обално подручје Црне Горе и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене за Обално подручје Црне Горе и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

23.12.2015.

Продужење јавне расправе о Нацрту закона о уређењу простора и изградњи објеката

Имајући у виду интересовање за Нацрт закона о уређењу простора и изградњи објеката и захтјеве исказане у досадашњој јавној расправи, Министарство одрживог развоја и туризма обавјештава заинтересовану јавност да се ПРОДУЖАВА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА за 20 дана и да ће трајати до 26. јануара 2016. године...

26.11.2015.

Јавна расправа о Нацрту закона о уређењу простора и изградњи објеката

На основу чл. 9 и 11 Уредбе о поступку и начини спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист ЦГ” бр.12/12), Министарство одрживог развоја и туризма, упућује...

25.11.2015.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта првог двогодишњег извјештаја Црне Горе о климатским промјенама

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта првог двогодишњег извјештаја Црне Горе о климатским промјенама

25.11.2015.

Јавна расправа о Нацрту закона о туризму

На основу чл. 6, 7 и 11 став 1 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма даје на јавну расправу НАЦРТ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ и упућује ЈАВНИ ПОЗИВ

10.11.2015.

Образложење разлога за неспровођење јавне расправе у вези предлога Закона о измјенама и допунама закона о управљању отпадом

Образложење разлога за неспровођење јавне расправе у вези предлога Закона о измјенама и допунама закона о управљању отпадом