Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

29.03.2013.

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне најмене за Дурмиторско подручје и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне најмене за Дурмиторско подручје и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

26.03.2013.

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације „Арсенал”, Тиват

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације „Арсенал”, Тиват

06.03.2013.

Јавна расправа о Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Нацрт Измјена и допуна Државне студије локације „Арсенал”, Тиват

Јавна расправа о Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Нацрт Измјена и допуна Државне студије локације „Арсенал”, Тиват

20.02.2013.

Позив на консултације заинтересоване јавности поводом Иновиране стручне подлоге–Студија изводљивости за ревизију граница Националног парка „Дурмитор“

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12), објављује Позив на консултације заинтересоване јавности поводом Иновиране стручне подлоге–Студија изводљивости за ревизију граница Националног парка „Дурмитор“...

05.02.2013.

Извјештај о јавној расправи о нацрту Стратегије за управљање квалитетом ваздуха и пратећег акционог плана (2013 – 2017)

Извјештај о јавној расправи о нацрту Стратегије за управљање квалитетом ваздуха и пратећег акционог плана (2013 – 2017)

17.01.2013.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта Закона о заштити од нејонизујућих зрачења

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта Закона о заштити од нејонизујућих зрачења

21.11.2012.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 58 – туристички комплекс Понта" - Ружа вјетрова и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину.

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 21.11.2012. до 21.12.2012. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 58 – туристички комплекс Понта" - Ружа вјетрова и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...

20.11.2012.

Учешће јавности у припреми и доношењу програма уређења простора за 2013.годину

Министарство одрживог развоја и туризма припремило је Нацрт програма уређења простора за 2013.годину...

07.11.2012.

Позив на консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о измјенама и допунама закона о националним парковима

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12), објављује позив на консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о измјенама и допунама закона о националним парковима...

19.10.2012.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од нејонизујућих зрачења

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...