Мања слова Већа слова РССЗакон о слободи вјероисповијести

Јавна расправа

05.03.2018.

Извјештај са Јавне Расправе на Нацрт Измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400кВ са оптичким каблом од црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500кВ са оптичким каблом Италија -Црна Гора, у дијелу детаљне разраде

ИЗВЈЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ на Нацрт Измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400кВ са оптичким каблом од црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500кВ са оптичким каблом Италија -Црна Гора, у дијелу детаљне разраде локације за трафостаницу и конверторско постројење Блато у Ластви Грбаљској

18.01.2018.

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ  НАЦРТА ЗАКОНА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

18.10.2017.

Јавна расправа о Нацрту закона о процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту закона о процјени утицаја на животну средину

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће јавну расправу о Нацрту закона о процјени утицаја на животну средину...

07.09.2017.

Јавна расправа о Нацрту ИИД ДПП за коридор делековода 400 кВ са оптишким каблом од Црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500 кВ са оптичким каблом Италија Црна Гора

Јавна расправа о Нацрту ИИД ДПП за коридор делековода 400 кВ са оптишким каблом од Црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500 кВ са оптичким каблом Италија Црна Гора

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400 кв са оптичким каблом од Црногорског приморја да Пљеваља и подморски кабал 500 кв са оптичким каблом Италија – Црна Гора у дијелу детаљне разраде локације за трафостаницу и конверторско постројење Блато у Ластви Грбаљској и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

28.08.2017.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана Агроиндустријска зона у Подгорици

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана Агроиндустријска зона у Подгорици

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 28.08.2017. до 01.09.2017. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана Агроиндустријска зона у Подгорици...

04.05.2017.

Јавна расправа о Нацрту закона о планирању и изградњи

Јавна расправа о Нацрту закона о планирању и изградњи

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту закона о планирању и изградњи.

04.04.2017.

Списак закона и стратешких докумената о којима ће се спровести јавна расправа у току 2017. године

Списак закона и стратешких докумената о којима ће се спровести јавна расправа у току 2017. године

На основу члана 5 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује Списак закона и стратешких докумената о којима ће спровести јавну расправу у току 2017. године

29.12.2016.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Предлога стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године са Акционим планом за период 2017-2021. године

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Предлога стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године са Акционим планом за период 2017-2021. године

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Предлога стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године са Акционим планом за период 2017-2021. године

07.11.2016.

Извјештај о јавној расправи о ажурираној и ревидованој “Пројекцији дугорочног снабдијевања водом Црне Горе”

Извјештај о јавној расправи о ажурираној и ревидованој “Пројекцији дугорочног снабдијевања водом Црне Горе”

Извјештај о јавној расправи о ажурираној и ревидованој “Пројекцији дугорочног снабдијевања водом Црне Горе”

31.10.2016.

Јавна расправа о предлогу трећег националног извјештаја о спровођењу конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (архуска конвенција)

Јавна расправа о предлогу трећег националног извјештаја о спровођењу конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (архуска конвенција)

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...