Мања слова Већа слова РССЗакон о слободи вјероисповијести

Јавна расправа

04.10.2016.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Сектор 1" - Рт Кобила - Њивице - ушће Суторине и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Сектор 1" - Рт Кобила - Њивице - ушће Суторине и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Државне студије локације "Сектор 1" - Рт Кобила - Њивице - ушће Суторине и предложеним планским рјешењима и Нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне предлоге, мишљења и коментаре на Нацрт Државне студије локације "Сектор 1" - Рт Кобила - Њивице - ушће Суторине и Нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...

27.09.2016.

Јавна расправа о предлогу стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године с акционим планом за период 2017-2021. године

Јавна расправа о предлогу стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године с акционим планом за период 2017-2021. године

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће јавну расправу о предлогу стратегије заштите од јонизујућих зрачења, радијационе сигурности и управљања радиоактивним отпадом за период 2017-2021. године с акционим планом за период 2017-2021. године

26.09.2016.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о уређењу простора и изградњи објеката

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о уређењу простора и изградњи објеката

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о уређењу простора и изградњи објеката

15.09.2016.

Јавна расправа о ажурираној и ревидованој “Пројекцији дугорочног снабдијевања водом Црне Горе”

Јавна расправа о ажурираној и ревидованој “Пројекцији дугорочног снабдијевања водом Црне Горе”

Министарство одрживог развоја и туризма, обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о ажурираној и ревидованој “пројекцији дугорочног снабдијевања водом Црне Горе”

05.09.2016.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 22" и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 22" и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 22" и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

29.08.2016.

Јавна расправа о Нацрту закона о националној инфраструктури просторних података

Јавна расправа о Нацрту закона о националној инфраструктури просторних података

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

04.07.2016.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о управљању комуналним отпадним водама

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о управљању комуналним отпадним водама

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о управљању комуналним отпадним водама

16.05.2016.

Јавна расправа о нацрту закона о управљању комуналним отпадним водама

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

28.03.2016.

Списак закона и стратешких докумената о којима ће спровести јавну расправу у току 2016. године

Списак закона и стратешких докумената о којима ће спровести јавну расправу у току 2016. године

08.03.2016.

Прекограничне консултације: Одржана јавна расправа за Студију о процјени утицаја на животну средину пројекта изградње ХЕ “Бродарево 1 и Бродарево 2”

Прекограничне консултације: Одржана јавна расправа за Студију о процјени утицаја на животну средину пројекта изградње ХЕ “Бродарево 1 и Бродарево 2”

У складу са чланом 3 Конвенције о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту–Еспоо, Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије обавјестило је Министарство одрживог развоја и туризма Црне Горе да се у Републици Србији планира реализација пројекта који се односи на изградњу хидроенергетских објеката Бродарево 1 и Бродарево 2 на ријеци Лим, на стационажама 101+887 и 87+355 ријечног тока...