Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

07.11.2012.

Позив на консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о измјенама и допунама закона о националним парковима

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12), објављује позив на консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о измјенама и допунама закона о националним парковима...

19.10.2012.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од нејонизујућих зрачења

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

10.10.2012.

Јавна расправа о Нацрту националне стратегије управљања квалитетом ваздуха

У складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (Службени лист Црне Горе бр.12/2012) Министарство одрживог развоја и туризма упућује ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованој јавности за учешће у консултацијама и јавној расправи о Нацрту националне стратегије управљања квалитетом ваздуха..

10.10.2012.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио Сектора 56" и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 10.10.2012. до 10.11.2012. године, одржати Јавна Расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио Сектора 56" и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

04.09.2012.

Јавни позив: Јавна расправа око Концесионог акта за додјелу концесије за изградњу и привредно коришћење луке Наутичког туризма у Котору

Упућујемо Јавни позив грађанима, државним органима, невладиним организацијама, правним лицима, предузетницима и зантересованој јавности, да се укључе у јавну расправу око Концесионог акта за додјелу концесије за изградњу и привредно коришћење луке наутичког туризма у Котору...

10.08.2012.

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене Националног парка “Ловћен” са Стратешком процјеном утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене Националног парка “Ловћен” са Стратешком процјеном утицаја на животну средину

07.08.2012.

Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном становању

Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном становању

03.08.2012.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за Јадранско-јонски аутопут са Стратешком процјеном утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за Јадранско-јонски аутопут са Стратешком процјеном утицаја на животну средину

20.06.2012.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Аеродром - Тиват"–Сектор 24 и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Аеродром - Тиват"–Сектор 24 и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

28.05.2012.

Позив за давање мишљења, примједби и сугестија на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе.

Позив за давање мишљења, примједби и сугестија на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе.