Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

08.05.2012.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...

23.03.2012.

Јавна расправа о Нацрту закона о легализацији неформалних објеката

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 24.03.2012. до 13.04.2012. године, одржати Јавна расправа о Нацрту закона о легализацији неформалних објеката...

14.11.2011.

Јавна расправа о Нацрту закона о морском добру

Влада Црне Горе, на сједници одржаној 03. новембра 2011. године, утврдила је Нацрт закона о морском добру, с Предлогом програма јавне расправе...

19.10.2011.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације „Сектор 36” са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације „Сектор 36” са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

17.08.2011.

Јавна расправа о Нацрту оперативног програма Регионални развој 2012 – 2013 за ИПА ИИИ са Нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 19.08.2011. до 18.09.2011. године, одржати Јавна расправа о Нацрту оперативног програма Регионални развој 2012 – 2013 са Нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

26.05.2011.

ЈАВНА РАСПРАВА О Нацрту Детаљног просторног плана за коридор далековода 400 кВ са оптичким каблом од Црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500 кВ са оптичким каблом Италија – Црна Гора и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на жив

Јавна расправа ће се одржати у организацији Министарства одрживог развоја и туризма. Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Детаљним просторним планом и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на Нацрт Детаљног просторног плана.