Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

11.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о индустријским емисијама

Јавна расправа о Нацрту закона о индустријским емисијама Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту закона о индустријским емисијама...

10.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Иван до" - Жабљак и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Иван до" - Жабљак и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 11.04.2018.године до 26.04.2018. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Иван до" - Жабљак и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...

22.03.2018.

Списак закона и стратешких докумената о којима ће бити спроведена јавна расправа у току 2018. године

Списак закона и стратешких докумената о којима ће бити спроведена јавна расправа у току 2018. године

Списак закона и стратешких докумената о којима ће бити спроведена јавна расправа у току 2018. године

13.03.2018.

Јавна расправа о предлогу закона о измјенама и допунама Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине

Јавна расправа о предлогу закона о измјенама и допунама Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправа о предлогу закона о измјенама и допунама Закона о интегрисаном спрјечавању и контроли загађивања животне средине...

06.03.2018.

Јавна расправа о предлогу уредбе о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

Јавна расправа о предлогу уредбе о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о предлогу уредбе о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

05.03.2018.

Извјештај са Јавне Расправе на Нацрт Измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400кВ са оптичким каблом од црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500кВ са оптичким каблом Италија -Црна Гора, у дијелу детаљне разраде

ИЗВЈЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ на Нацрт Измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400кВ са оптичким каблом од црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500кВ са оптичким каблом Италија -Црна Гора, у дијелу детаљне разраде локације за трафостаницу и конверторско постројење Блато у Ластви Грбаљској

18.01.2018.

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ  НАЦРТА ЗАКОНА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

18.10.2017.

Јавна расправа о Нацрту закона о процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту закона о процјени утицаја на животну средину

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће јавну расправу о Нацрту закона о процјени утицаја на животну средину...

07.09.2017.

Јавна расправа о Нацрту ИИД ДПП за коридор делековода 400 кВ са оптишким каблом од Црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500 кВ са оптичким каблом Италија Црна Гора

Јавна расправа о Нацрту ИИД ДПП за коридор делековода 400 кВ са оптишким каблом од Црногорског приморја до Пљеваља и подморски кабал 500 кВ са оптичким каблом Италија Црна Гора

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту измјена и допуна Детаљног просторног плана за коридор далековода 400 кв са оптичким каблом од Црногорског приморја да Пљеваља и подморски кабал 500 кв са оптичким каблом Италија – Црна Гора у дијелу детаљне разраде локације за трафостаницу и конверторско постројење Блато у Ластви Грбаљској и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

28.08.2017.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана Агроиндустријска зона у Подгорици

Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана Агроиндустријска зона у Подгорици

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 28.08.2017. до 01.09.2017. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Детаљног урбанистичког плана Агроиндустријска зона у Подгорици...