Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

25.07.2018.

Допуна огласа у вези одржавања Јавне расправе за Нацрт ПППН национали парк Скадарско језеро

Допуна огласа у вези одржавања Јавне расправе за Нацрт ПППН национали парк Скадарско језеро

25.07.2018.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда

Извјештај о јавној расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда...

24.07.2018.

Претходно учешће јавности на Концепт Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац

Претходно учешће јавности на Концепт Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац

У циљу упознавања заинтересоване јавности са циљевима и сврхом израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац могућим планским рјешењима и ефектима планирања, Министарство одрживог развоја и туризма на основу члана 27 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ", број 64/17, 44/18), обавјештава да се организује...

20.07.2018.

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене Националног парка ''Скадарско језеро'' и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене Националног парка

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 23.07.2018.године до 13.08.2018. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Просторног плана посебне намјене Националног парка ''Скадарско језеро'' и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...

20.07.2018.

Извјештај са јавне расправе за Измјене и допуне Државне студије локације "Сектор 5"

Извјештај са јавне расправе за Измјене и допуне Државне студије локације "Сектор 5"

20.07.2018.

Извјештај са јавне расправе за Државну студију локације Иван До

Извјештај са јавне расправе за Државну студију локације Иван До

28.06.2018.

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове Детаљног просторног плана коридора далековода 2 x 400 КВ Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територи

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове Детаљног просторног плана коридора далековода 2 x 400 КВ Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територији Црне Горе

27.06.2018.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На Јавни позив бр.112-1903/2 упућен 11.06.2018. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о заштити од јонизујућих зрачења, радијационој и нуклеарној сигурности и безбједности није било пријављених кандидата.

25.06.2018.

Извјештај о спроведеној Јавној расправи о тексту Нацрта закона о индустријским емисијама

Извјештај о спроведеној Јавној расправи о тексту  Нацрта закона о индустријским емисијама

Министарство одрживог развоја и туризма, је у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), дана 11. априла 2018. године обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Нацрт закона о индустријским емисијама...

22.06.2018.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 66 – постојећа хотелска групација и модул И" – Велика плажа и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 66 – постојећа хотелска групација и модул И" – Велика плажа и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину