Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

29.04.2014.

Јавна расправа о Предлогу другог националног извјештаја Црне Горе о климатским промјенама према Оквирној конвенцији Уједињених нација о климатским промјенама(УНФЦЦЦ)

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Предлогу другог националног извјештаја Црне Горе о климатским промјенама према Оквирној конвенцији Уједињених нација о климатским промјенама(УНФЦЦЦ)...

07.04.2014.

Програм Јавне расправе о Нацрту плана давања Концесија за пројекат изградње жичаре Котор - Ловћен - Цетиње

Програм Јавне расправе о Нацрту плана давања Концесија за пројекат изградње жичаре Котор - Ловћен - Цетиње

03.03.2014.

Извјештај о прегледу субјеката који су учествовали у консултацијама и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности поводом израде нацрта закона о уређењу простора и изградњи објеката

Извјештај о прегледу субјеката који су учествовали у консултацијама и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности поводом израде нацрта закона о уређењу простора и изградњи објеката

07.02.2014.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 46- Каменово" – Будва и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Државне студије локације и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на Нацрт локалне студије локације...

07.02.2014.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Михаиловићи " – Цетиње и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Државне студије локације и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на Нацрт државне студије локације...

04.02.2014.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о уређењу простора и изградњи објеката

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), објављује Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о уређењу простора и изградњи објеката...

30.01.2014.

Јавне консултације за Нацрт приручника Стратешке процјене утицаја на животну средину у просторном планирању.

Јавне консултације за Нацрт приручника Стратешке процјене утицаја на животну средину у просторном планирању.

15.01.2014.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о животној средини

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о животној средини

27.11.2013.

Извјештај са одржаних јавних консултација и јавне расправе за предлог закона о одговорности за штету у животној средини

Извјештај са одржаних јавних консултација и јавне расправе за предлог закона о одговорности за штету у животној средини

11.10.2013.

Јавна расправа о предлогу Закона о одговорности за штету у животној средини

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...