Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

14.01.2015.

Ispravka oglasa za javnu raspravu o Nacrtu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim podrucjem Crne Gore

Obavještavamo vas da je datum i termin održavanja okruglog stola u toku javne rasprave o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore izmjenjen. Okrugli sto će se održati 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 časova, umjesto 30. januara 2015. godine u 11 časova, u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma (Ul: IV Proleterske brigade broj 19)...

29.12.2014.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o biocidnim proizvodima...

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o biocidnim proizvodima...

29.12.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore

Obavještava se javnost da će se održati Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG), u periodu od 30.12.2014. do 09.02.2015.g.

19.12.2014.

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

01.12.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

18.11.2014.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu rasprava o nacrtu Zakona o životnoj sredini

31.10.2014.

Javna rasprava o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

20.10.2014.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA...

02.10.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 32 Rose - Dobreč

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 32" – Herceg Novi i predloženim planskim rješenjima.

25.09.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije Virpazar Bar

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.