Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

25.11.2015.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta prvog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta prvog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

25.11.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu

Na osnovu čl. 6, 7 i 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma daje na javnu raspravu NACRT ZAKONA O TURIZMU i upućuje JAVNI POZIV

10.11.2015.

Obrazloženje razloga za nesprovođenje javne rasprave u vezi predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom

Obrazloženje razloga za nesprovođenje javne rasprave u vezi predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom

10.11.2015.

Izvještaj s javne rasprave o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Izvještaj s javne rasprave o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

27.10.2015.

Organizovana javna rasprava o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Organizovana javna rasprava o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u periodu od 2. oktobra do 11. novembra 2015. godine, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

21.10.2015.

Javna rasprava o Nacrtu prvog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu prvog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

02.10.2015.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

Građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

01.09.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA GLAVNI GRAD PODGORICA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 24. jula 2015. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Predlog plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica...

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)