Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

24.07.2015.

Javna raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

20.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine...

30.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

29.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 30.06.2015. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu..

29.04.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

02.04.2015.

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

25.03.2015.

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

11.03.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor – Lovćen –Cetinje“

Obavještava se javnost da će se u periodu od 12. marta do 27. marta 2015. godine, održati javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor – Lovćen –Cetinje“ ...

03.03.2015.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na osnovu čl. 6 i 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

03.03.2015.

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će sprovesti javnu raspravu u toku 2015. godine

Na osnovu člana 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje