Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

28.06.2018.

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове Детаљног просторног плана коридора далековода 2 x 400 КВ Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територи

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове Детаљног просторног плана коридора далековода 2 x 400 КВ Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територији Црне Горе

27.06.2018.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

На Јавни позив бр.112-1903/2 упућен 11.06.2018. године невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о заштити од јонизујућих зрачења, радијационој и нуклеарној сигурности и безбједности није било пријављених кандидата.

25.06.2018.

Извјештај о спроведеној Јавној расправи о тексту Нацрта закона о индустријским емисијама

Извјештај о спроведеној Јавној расправи о тексту  Нацрта закона о индустријским емисијама

Министарство одрживог развоја и туризма, је у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), дана 11. априла 2018. године обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Нацрт закона о индустријским емисијама...

22.06.2018.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 66 – постојећа хотелска групација и модул И" – Велика плажа и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 66 – постојећа хотелска групација и модул И" – Велика плажа и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

18.06.2018.

Јавна расправа о Предлогу стратегије заштите од радона с акционим планом за период 2019-2023. године

Јавна расправа о Предлогу стратегије заштите од радона с акционим планом за период 2019-2023. године

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

15.06.2018.

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове израде Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 36"

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове израде Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 36"

15.06.2018.

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта закона о страним и инвазивним страним врстама

Извјештај о спроведеној јавној расправи о тексту  Нацрта закона о страним и инвазивним страним врстама

Министарство одрживог развоја и туризма је, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), дана 27.априла 2018. године обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Нацрт закона о страним и инвазивним страним врстама...

14.06.2018.

Извјештај са Јавне расправе о Нацрту ПППН за Обално подручје

Извјештај са Јавне расправе о Нацрту ПППН за Обално подручје

14.06.2018.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 66 – модули ИВ и В" – Велика плажа и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 66 – модули ИВ и В" – Велика плажа и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину