Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

11.03.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor – Lovćen –Cetinje“

Obavještava se javnost da će se u periodu od 12. marta do 27. marta 2015. godine, održati javna rasprava o Nacrtu Koncesionog akta i Ugovora za projekat „Izgradnje žičare Kotor – Lovćen –Cetinje“ ...

03.03.2015.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na osnovu čl. 6 i 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje...

03.03.2015.

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će sprovesti javnu raspravu u toku 2015. godine

Na osnovu člana 5 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

13.02.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

04.02.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ŽIVOTNOJ SREDINI

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 20. novembra 2014. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Nacrt zakona o životnoj sredini...

19.01.2015.

Izvještaj o javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

14.01.2015.

Ispravka oglasa za javnu raspravu o Nacrtu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim podrucjem Crne Gore

Obavještavamo vas da je datum i termin održavanja okruglog stola u toku javne rasprave o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore izmjenjen. Okrugli sto će se održati 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 časova, umjesto 30. januara 2015. godine u 11 časova, u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma (Ul: IV Proleterske brigade broj 19)...

29.12.2014.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o biocidnim proizvodima...

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o biocidnim proizvodima...

29.12.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore

Obavještava se javnost da će se održati Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG), u periodu od 30.12.2014. do 09.02.2015.g.

19.12.2014.

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...