Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

03.05.2018.

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5" – Херцег Нови

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5" – Херцег Нови

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 04.05.2018.године до 11.05.2018. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5" – Херцег Нови

30.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Сектор 10 – Спила – Рисан – Рт Бања" - Котор

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Сектор 10 – Спила – Рисан – Рт Бања" - Котор

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 04.05.2018.годинедо 18.05.2018. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Сектор 10 – Спила – Рисан – Рт Бања" - Котор...

27.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о страним и инвазивним страним врстама

Јавна расправа о Нацрту закона о страним и инвазивним страним врстама

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту закона о страним и инвазивним страним врстама...

24.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 25. априла до 3. јуна 2018. године, одржати Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о одржавању стамбених зграда...

20.04.2018.

Извјештај о спроведеној Јавној расправи о тексту Предлога уредбе о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

Извјештај о спроведеној Јавној расправи о тексту Предлога уредбе о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину

Министарство одрживог развоја и туризма, је у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), дана 6. марта 2018. године обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Предлог уредбе о забрани и ограничењу коришћења, стављања у промет и производњи хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи и животну средину...

20.04.2018.

Претходно учешће јавности

Претходно учешће јавности

У складу са чланом 27 Закона о планирању простора и изградњи објеката ("Службени лист ЦГ" број 64/17) ставља се на упознавање заинтересованој јавности

11.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о индустријским емисијама

Јавна расправа о Нацрту закона о индустријским емисијама

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту закона о индустријским емисијама...

10.04.2018.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Иван до" - Жабљак и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Иван до" - Жабљак и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 11.04.2018.године до 26.04.2018. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Иван до" - Жабљак и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...