Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

07.02.2014.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 46- Kamenovo" – Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt lokalne studije lokacije...

07.02.2014.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Državne studije lokacije "Mihailovići " – Cetinje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na Nacrt državne studije lokacije...

04.02.2014.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), objavljuje Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata...

30.01.2014.

Javne konsultacije za Nacrt priručnika Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u prostornom planiranju.

Javne konsultacije za Nacrt priručnika Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u prostornom planiranju.

15.01.2014.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o životnoj sredini

27.11.2013.

Izvještaj sa održanih javnih konsultacija i javne rasprave za predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Izvještaj sa održanih javnih konsultacija i javne rasprave za predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

11.10.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

01.10.2013.

Izvještaj sa Javne rasprave povodom Predloga zakona o nacionalnim parkovima

Izvještaj sa Javne rasprave povodom Predloga zakona o nacionalnim parkovima

26.07.2013.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ‚‚Arsenal”, Tivat

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ‚‚Arsenal”, Tivat

17.06.2013.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini...