Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

01.12.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

18.11.2014.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu rasprava o nacrtu Zakona o životnoj sredini

31.10.2014.

Javna rasprava o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

20.10.2014.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o biocidnim proizvodima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA...

02.10.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 32 Rose - Dobreč

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 32" – Herceg Novi i predloženim planskim rješenjima.

25.09.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije Virpazar Bar

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom Državne studije lokacije i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

17.07.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Prostorno urbanističkog plana opštine Ulcinj

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan i struktuiran način stručna i laička javnost upozna sa ovim planskim dokumentima i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na nacrt planskog dokumenta.

12.05.2014.

Javna rasprava o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

12.05.2014.

Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 5” (za dio bivše kasarne orijenski bataljon )

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan i struktuiran način stručna i laička javnost upozna sa ovim planskim dokumentima i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na nacrt planskog dokumenta.

30.04.2014.

Učešće javnosti u pripremi i donošenju programa uređenja prostora za 2014.godinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremilo je Nacrt programa uređenja prostora za 2014.godinu...