Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

01.09.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA GLAVNI GRAD PODGORICA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 24. jula 2015. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Predlog plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica...

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)

24.07.2015.

Javna raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

20.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine...

30.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

29.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještava se javnost da će se u periodu od 30.05.2015. do 30.06.2015. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu..

29.04.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

02.04.2015.

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raftingu

Na osnovu članu 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje...

25.03.2015.

Izvještaj o pregledu subjekata i pregledu dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara u konsultacijama zainteresovane javnosti u postupku pripreme Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Na osnovu člana 8 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (,,Službeni list CG'', broj 12/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje