Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

07.02.2014.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Дио сектора 46- Каменово" – Будва и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Државне студије локације и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на Нацрт локалне студије локације...

07.02.2014.

ЈАВНА РАСПРАВА о Нацрту Државне студије локације "Михаиловићи " – Цетиње и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Државне студије локације и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на Нацрт државне студије локације...

04.02.2014.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о уређењу простора и изградњи објеката

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), објављује Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о уређењу простора и изградњи објеката...

30.01.2014.

Јавне консултације за Нацрт приручника Стратешке процјене утицаја на животну средину у просторном планирању.

Јавне консултације за Нацрт приручника Стратешке процјене утицаја на животну средину у просторном планирању.

15.01.2014.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о животној средини

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о животној средини

27.11.2013.

Извјештај са одржаних јавних консултација и јавне расправе за предлог закона о одговорности за штету у животној средини

Извјештај са одржаних јавних консултација и јавне расправе за предлог закона о одговорности за штету у животној средини

11.10.2013.

Јавна расправа о предлогу Закона о одговорности за штету у животној средини

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

01.10.2013.

Извјештај са Јавне расправе поводом Предлога закона о националним парковима

Извјештај са Јавне расправе поводом Предлога закона о националним парковима

26.07.2013.

Извјештај са јавне расправе о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације ‚‚Арсенал”, Тиват

Извјештај са јавне расправе о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације ‚‚Арсенал”, Тиват

17.06.2013.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о одговорности за штету у животној средини...