Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

01.12.2014.

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Националне стратегије управљања хемикалијам и пратећег Акционог плана (2015 - 2018)

Извјештај о јавној расправи о Нацрту Националне стратегије управљања хемикалијам и пратећег Акционог плана (2015 - 2018)

18.11.2014.

Јавна расправа о нацрту Закона о животној средини

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправа о нацрту Закона о животној средини

31.10.2014.

Јавна расправа о нацрту Националне стратегије управљања хемикалијама

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о нацрту Националне стратегије управљања хемикалијама

20.10.2014.

Јавна расправа о Нацрту закона о биоцидним производима

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА...

02.10.2014.

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације Сектор 32 Росе - Добреч

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 32" – Херцег Нови и предложеним планским рјешењима.

25.09.2014.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације Вирпазар Бар

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са Нацртом Државне студије локације и предложеним планским рјешењима и Нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину.

17.07.2014.

Јавна расправа о Нацрту Просторно урбанистичког плана општине Улцињ

Циљ Јавне расправе је да се на организован и структуиран начин стручна и лаичка јавност упозна са овим планским документима и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на нацрт планског документа.

12.05.2014.

Јавна расправа о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...

12.05.2014.

Јавна расправа о Нацрту измјена и допуна Државне студије локације „Сектор 5” (за дио бивше касарне оријенски батаљон )

Циљ Јавне расправе је да се на организован и структуиран начин стручна и лаичка јавност упозна са овим планским документима и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на нацрт планског документа.

30.04.2014.

Учешће јавности у припреми и доношењу програма уређења простора за 2014.годину

Министарство одрживог развоја и туризма припремило је Нацрт програма уређења простора за 2014.годину...