Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

01.09.2015.

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА

Министарство одрживог развоја и туризма, је у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), дана 24. јула 2015. године обавијестило заинтересовану јавност да је покренуло поступак јавне расправе за Предлог плана квалитета ваздуха за Главни град Подгорица...

30.07.2015.

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити природе

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће јавну расправу о Нацрту закона о заштити природе

30.07.2015.

Јавна расправа о Нацрту Друге националне стратегија биодиверзитета са акционим планом (2016-2020)

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту Друге националне стратегија биодиверзитета са акционим планом (2016-2020)

24.07.2015.

Јавна расправу о Нацрту Плана квалитета ваздуха за Главни град - Подгорицу

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту Плана квалитета ваздуха за Главни град - Подгорицу

20.07.2015.

Јавна расправа о Нацрту националне стратегије о климатским промјенама до 2030. године и Нацрту извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Националну стратегију о климатским промјенама до 2030. године

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће Јавну расправу о Нацрту националне стратегије о климатским промјенама до 2030. године и Нацрту извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Националну стратегију о климатским промјенама до 2030. године...

30.05.2015.

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 38 - Бигова" и Нацрту Измјена и допуна Локалне студије локације "Траште"

Јавна расправа о Нацрту Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 38 - Бигова" и Нацрту Измјена и допуна Локалне студије локације "Траште"

29.05.2015.

Јавна расправа о Нацрту Државног плана управљања отпадом за период 2015-2020. године и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 30.05.2015. до 30.06.2015. године, одржати Јавна расправа о Нацрту Државног плана управљања отпадом за период 2015-2020. године и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину..

29.04.2015.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за Термоелектрану Пљевља и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за Термоелектрану Пљевља и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

02.04.2015.

Извјештај о прегледу субјеката и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности у поступку припреме Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о рафтингу

На основу члану 8 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ'', број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује...

25.03.2015.

Извјештај о прегледу субјеката и прегледу добијених иницијатива, предлога, сугестија и коментара у консултацијама заинтересоване јавности у поступку припреме Нацрта закона о становању и одржавању стамбених зграда

На основу члана 8 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (,,Службени лист ЦГ'', број 12/12), Министарство одрживог развоја и туризма објављује