Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

11.10.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

01.10.2013.

Izvještaj sa Javne rasprave povodom Predloga zakona o nacionalnim parkovima

Izvještaj sa Javne rasprave povodom Predloga zakona o nacionalnim parkovima

26.07.2013.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ‚‚Arsenal”, Tivat

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ‚‚Arsenal”, Tivat

17.06.2013.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini...

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

20.05.2013.

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

24.04.2013.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

29.03.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne najmene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne najmene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

26.03.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

06.03.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

Javna rasprava o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat