Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

13.02.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije za djelove sektora 47 i 48 - Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

04.02.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ŽIVOTNOJ SREDINI

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 20. novembra 2014. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Nacrt zakona o životnoj sredini...

19.01.2015.

Izvještaj o javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Izvještaj o javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

14.01.2015.

Ispravka oglasa za javnu raspravu o Nacrtu nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim podrucjem Crne Gore

Obavještavamo vas da je datum i termin održavanja okruglog stola u toku javne rasprave o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore izmjenjen. Okrugli sto će se održati 26. januara 2015. godine sa početkom u 10 časova, umjesto 30. januara 2015. godine u 11 časova, u multimedijalnoj sali na prizemlju Ministarstva održivog razvoja i turizma (Ul: IV Proleterske brigade broj 19)...

29.12.2014.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o biocidnim proizvodima...

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o biocidnim proizvodima...

29.12.2014.

Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore

Obavještava se javnost da će se održati Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore (NS IUOP CG), u periodu od 30.12.2014. do 09.02.2015.g.

19.12.2014.

Javna rasprava o predlogu Akcionog plana za borbu protiv degradacije zemljišta i ublažavanja posljedica suše Crne Gore

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

01.12.2014.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijam i pratećeg Akcionog plana (2015 - 2018)

18.11.2014.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu rasprava o nacrtu Zakona o životnoj sredini

31.10.2014.

Javna rasprava o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o nacrtu Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama