Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

04.09.2012.

Javni poziv: Javna rasprava oko Koncesionog akta za dodjelu koncesije za izgradnju i privredno korišćenje luke Nautičkog turizma u Kotoru

Upućujemo Javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima, preduzetnicima i zanteresovanoj javnosti, da se uključe u javnu raspravu oko Koncesionog akta za dodjelu koncesije za izgradnju i privredno korišćenje luke nautičkog turizma u Kotoru...

10.08.2012.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka “Lovćen” sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka “Lovćen” sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

07.08.2012.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom stanovanju

Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom stanovanju

03.08.2012.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Jadransko-jonski autoput sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za Jadransko-jonski autoput sa Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu

20.06.2012.

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat"–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Aerodrom - Tivat"–Sektor 24 i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

28.05.2012.

Poziv za davanje mišljenja, primjedbi i sugestija na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

Poziv za davanje mišljenja, primjedbi i sugestija na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

15.05.2012.

Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o socijalnom stanovanju.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), objavljuje Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o socijalnom stanovanju...

08.05.2012.

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu...

23.03.2012.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o legalizaciji neformalnih objekata

Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.03.2012. do 13.04.2012. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu zakona o legalizaciji neformalnih objekata...

14.11.2011.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o morskom dobru

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 03. novembra 2011. godine, utvrdila je Nacrt zakona o morskom dobru, s Predlogom programa javne rasprave...