Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Javna rasprava

10.11.2015.

Izvještaj s javne rasprave o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Izvještaj s javne rasprave o Nacrtu Državnog plana upravljanja otpadom za period 2015-2020. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

27.10.2015.

Organizovana javna rasprava o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Organizovana javna rasprava o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u periodu od 2. oktobra do 11. novembra 2015. godine, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

21.10.2015.

Javna rasprava o Nacrtu prvog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu prvog dvogodišnjeg izvještaja Crne Gore o klimatskim promjenama

02.10.2015.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA

Građanima, naučnim i stručnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici, opštinama, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada...

01.09.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA GLAVNI GRAD PODGORICA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 24. jula 2015. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Predlog plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica...

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prirode

30.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Druge nacionalne strategija biodiverziteta sa akcionim planom (2016-2020)

24.07.2015.

Javna raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Glavni grad - Podgoricu

20.07.2015.

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine...

30.05.2015.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije "Sektor 38 - Bigova" i Nacrtu Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije "Trašte"