Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

30.10.2018.

Јавна расправа о тексту Нацрта стратегије управљања хемикалијама 2019-2022

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист ЦГ", бр. 041/18) обавјештава заинтересовану јавност да покреће јавну расправу о тексту нацрта стратегије управљања хемикалијама 2019-2022...

24.10.2018.

Концепт Локалне студије локације превођења дијела вода ријеке Зете у акумулације Крупац и Слано

Концепт Локалне студије локације превођења дијела вода ријеке Зете у акумулације Крупац и Слано

03.10.2018.

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Пљевља

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Пљевља

25.09.2018.

Претходно учешће јавности у циљу Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5"

Претходно учешће јавности у циљу Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5"

05.09.2018.

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац

Извјештај о мишљењима и предлозима заинтересоване јавности и Извјештај о мишљењима и предлозима локалне самоуправе и органа за техничке услове израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац

31.08.2018.

Јавна расправа о Предлогу закона о управљању отпадом

Јавна расправа о Предлогу закона о управљању отпадом

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) обавјештава заинтересовану јавност да покреће...