Мања слова Већа слова РССЈавна расправа

07.08.2012.

Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном становању

Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном становању

03.08.2012.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за Јадранско-јонски аутопут са Стратешком процјеном утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за Јадранско-јонски аутопут са Стратешком процјеном утицаја на животну средину

20.06.2012.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Аеродром - Тиват"–Сектор 24 и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације "Аеродром - Тиват"–Сектор 24 и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

28.05.2012.

Позив за давање мишљења, примједби и сугестија на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе.

Позив за давање мишљења, примједби и сугестија на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити природе.

15.05.2012.

Позив на консултације заинтересоване јавности поводом доношења Закона о социјалном становању.

Министарство одрживог развоја и туризма, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), објављује Позив на консултације заинтересоване јавности поводом доношења Закона о социјалном становању...

08.05.2012.

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину...

23.03.2012.

Јавна расправа о Нацрту закона о легализацији неформалних објеката

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 24.03.2012. до 13.04.2012. године, одржати Јавна расправа о Нацрту закона о легализацији неформалних објеката...

14.11.2011.

Јавна расправа о Нацрту закона о морском добру

Влада Црне Горе, на сједници одржаној 03. новембра 2011. године, утврдила је Нацрт закона о морском добру, с Предлогом програма јавне расправе...

19.10.2011.

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације „Сектор 36” са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту Државне студије локације „Сектор 36” са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

17.08.2011.

Јавна расправа о Нацрту оперативног програма Регионални развој 2012 – 2013 за ИПА ИИИ са Нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 19.08.2011. до 18.09.2011. године, одржати Јавна расправа о Нацрту оперативног програма Регионални развој 2012 – 2013 са Нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину