Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

20.05.2013.

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

24.04.2013.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

29.03.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne najmene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne najmene za Durmitorsko područje i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

26.03.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

06.03.2013.

Javna rasprava o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

Javna rasprava o Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Nacrt Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal”, Tivat

20.02.2013.

Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom Inovirane stručne podloge–Studija izvodljivosti za reviziju granica Nacionalnog parka „Durmitor“

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), objavljuje Poziv na konsultacije zainteresovane javnosti povodom Inovirane stručne podloge–Studija izvodljivosti za reviziju granica Nacionalnog parka „Durmitor“...

05.02.2013.

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu Strategije za upravljanje kvalitetom vazduha i pratećeg akcionog plana (2013 – 2017)

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu Strategije za upravljanje kvalitetom vazduha i pratećeg akcionog plana (2013 – 2017)

17.01.2013.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja

21.11.2012.

Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Obavještava se javnost da će se u periodu od 21.11.2012. do 21.12.2012. godine, održati Javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 58 – turistički kompleks Ponta" - Ruža vjetrova i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu...