Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

15.03.2019.

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije sektor 36 - Opština Tivat

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije sektor 36 - Opština Tivat Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi - ID DSL Sektor 36, Opština Tivat

11.03.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine, u periodu od 11. marta do 01. aprila 2019. godine.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine, u periodu od 11. marta do 01. aprila 2019. godine.

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o uspostavljanju okvira za zaštitu morske sredine, u periodu od 11. marta do 01. aprila 2019. godine...

01.03.2019.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Mojkovca

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Mojkovca

01.03.2019.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za izradu Prostorno – urbanističkog plana Opštine Kotor

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za izradu Prostorno – urbanističkog plana Opštine Kotor

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za izradu Prostorno – urbanističkog plana Opštine Kotor

04.02.2019.

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2019. godini

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2019. godini

Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u 2019. godini

30.01.2019.

Izvještaj o javnoj raspravi za Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 5 - zona A i Mišljenje Savjeta na isti

Izvještaj o javnoj raspravi za Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 5 - zona A i Mišljenje Savjeta na isti

23.01.2019.

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor

Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine  Kotor

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kotor, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17,44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje Prethodno učešće javnosti u periodu od 24.01. do 24.02.2019.godine