Manja slova Veća slova RSSJavna rasprava

04.02.2014.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), objavljuje Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata...

30.01.2014.

Javne konsultacije za Nacrt priručnika Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u prostornom planiranju.

Javne konsultacije za Nacrt priručnika Strateške procjene uticaja na životnu sredinu u prostornom planiranju.

15.01.2014.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o životnoj sredini

27.11.2013.

Izvještaj sa održanih javnih konsultacija i javne rasprave za predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Izvještaj sa održanih javnih konsultacija i javne rasprave za predlog zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

11.10.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

01.10.2013.

Izvještaj sa Javne rasprave povodom Predloga zakona o nacionalnim parkovima

Izvještaj sa Javne rasprave povodom Predloga zakona o nacionalnim parkovima

26.07.2013.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ‚‚Arsenal”, Tivat

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije ‚‚Arsenal”, Tivat

17.06.2013.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o odgovornosti za štetu u životnoj sredini...

27.05.2013.

Javna rasprava o predlogu Zakona o nacionalnim parkovima

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće...

20.05.2013.

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

Izvještaj o konsultacijama zainteresovane javnosti povodom donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada