Мања слова Већа слова РССМеханизам цистог развоја у Црној Гори

15.07.2009.

ЦДМ потенцијал и ЦДМ пројекти у Црној Гори

Црна Гора је као независна држава, приступила УНФЦЦ Конвенцији актом о насљедјивању 23. октобра 2006. Кјото протокол ратификован је 4. јуна 2007.
Сљедећи кораци везани за примјену Кјото протокола односе се на стварање одговарајућег окружења како би Црна Гора могла постати земља домаћин за ЦДМ пројекте.

Црна гора посједује потенцијал yа генерисање великог броја карбон кредита током наредних година усмјеравањем инвестиција у секторе енергетике, управљања отпадом шумарства и пољопривреде. Ове могућности могу се рализовати примјеном пројеката којима се смањују емисије ГХГ гасова или повећава њихово каптирање.
Прелиминарна анализа потенцијала за редукцију ЦО2 у Црној Гори показује да је укупни потенцијал око 2.5 милиона тона ЦО2екв. годишње...

15.07.2009.

ДНА Црне Горе: структура и контакти

Структура:
НА Црне Горе, национално тијело које одобрава ЦДМ пројекте на националном нивоу, образовано је као Савјет за механизам чистог развоја одлуком бр.07-89/13 који је 18.02.2010. године донио Министар уређења простора и заштите животне средине. Савјет за механизам чистог развоја у оквиру Министарства туризма и заштите животне средине надлежан је за све активности ДНА као регулаторно тијело, док је техничко оперативно тијело које ће након њеног оснивања функционисати у склопу Агенције за животну средину, задужено за оперативне процедуре укључујући и техничку анализу и преглед пројектне документације...

15.07.2009.

Кјото протокол

Кјото Протокол усвојен је у Кјотоу у Јапану 11. децембра 1997. године и ступио на снагу 16. фебруара 2005. године. Детаљна правила за примјену Кјото протокола усвојена су на конференцији страна потписница ЦОП 7 у Маракешу, 2001.- ве, под називом Маракешки споразуми...

15.07.2009.

Механизам чистог развоја

Механизам чистог развоја је један од флексибилних механизама успостављенијх Кјото протоколом. Према члану 12 протокола, чланице конвенције из Прилога И, могу да остваре своју квантификовану обавезу ограничења и смањења емисија, утврђену чланом 3 Протокола, пројектима који имају за циљ смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште спроведеним на територијама земаља чланица ван Прилога И (земље домаћини)...

15.07.2009.

Критеријуми и индикатори одрживог развоја

Доприниос ЦДМ пројекат одрживом развоју Црне Горе оцјењује се на основу сљедеће матрице. Матрица садржи у колонама теме, секторе и циљеве Националне страгегије одрживог развоја Црне Горе и одговарајуће одабране индикаторе за оцјену утицаја ЦДМ пројекта...