Manja slova Veća slova RSSMehanizam cistog razvoja u Crnoj Gori

21.09.2012.

Javna rasprava

Zainteresovana javnost, nevladine organizacije, zainteresovana pravna i fizička lica pozivaju se da dostave komentare na sljedeće PDD formulare u roku od 30 dana od dana njihovog objavljivanja na ovom website-u...

27.12.2011.

OBAVJEŠTENJE

Dana 9.12.2011. godine, po prijemu projektne dokumentacije (PDD) za CDM projekat „HE Otilovići” od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Savjet za Mehanizam čistog razvoja Crne Gore, nakon procjene navedenog projekta, izdao je Pismo odobrenja. Projekat na osnovu dostavljene dokumentacije doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja Crne Gore...

02.11.2010.

POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI

Za projekat energetske efikasnosti u okviru Mehanizama čistog razvoja: “Smanjenje emisija per-fluoro-ugljovodonika u Kombinatu aluminijuma Podgorica”. Kandidati se pozivaju da iskažu svoj interes za realizaciju, u smislu kofinansiranja, studije izvodljivosti i PDD formulara, u skladu sa zahtjevima Mehanizma čistog razvoja...

10.09.2009.

Korisni linkovi

UNFCCC
IPPC
OECD on climate change
EU on climate change
CLIMATE NETWORK EUROPE
CLIMATE CHANGE & RENEWABLE ENERGY PORTAL
CLIMATE STRATEGIES
CDM BAZAAR
POINT CARBON
WORLD BANK
INTERNATIONAL EMISSIONS TRADING ASSOCIATION
GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY
PEW CENTER
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

16.07.2009.

Procjena uticaja na životnu sredinu

Ukoliko CDM projekat spada u kategoriju projekata za koje je obavezna ili se može zahtjevati procjena uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Uredbom o projektima za koje se sprovodi procjena uticaja na životnu sredinu (Službeni list Crne Gore br. 20/2007 od 4.4.2007), učesnici u projektu ga moraju sprovesti...

15.07.2009.

Mehanizam čistog razvoja u Crnoj Gori

Uputstvo o postupku i načinu rada, sadržaju i obliku obrazaca i drugih pitanja od značaja za rad Savjeta i Tehničkog operativnog tijela za mehanizam čistog razvoja

15.07.2009.

O klimatskim promjenama

Klimatske promjene su najveća ekološka, društvena i ekonomska prijetnja sa kojom se suočava planeta.
Globalno zagrijavanje je postalo očigledno praćenjem povećanja prosječnih globalnih temperatura vazduha i okeana, raširene pojave topljenja snijega i leda i globalnog povećanja nivoa mora...

15.07.2009.

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama UNFCCC usvojena 1992, a stupila na snagu 1994, uspostavila je međunarodni pravni okvir za suočavanje sa klimatskim promjenama. Strane potpisnice konvencije saglasile su se da stabilizuju koncentracije gasova sa efektom staklene bašte (GHG gasovi) u zemljinoj atmosferi povratkom na nivoe emisija GHG gasova iz 1990. godine...