Мања слова Већа слова РСС

Мишљења на локална планска документа

2019

104-587/2 Мишљење Савјета на Извјештај о јавној расправи - ИД ПУПа Општине Мојковац
104-2230/20-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ДУП-а "Забјело 9"
104-1316/20-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ "Увала Весло" на Луштици
104-300/25-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ мХЕ "Стубљанска"
104-1175/27-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ДУП-а "Пињеш - Борова шума"
104-1319/18-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ "Петровићи" Забрђе на Луштици
104-3414/1-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ДУП-а "Куће Ракића"
104-1321/21-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ "Церовац - Забрђе" на Луштици
104-1134/19-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ "Борје ИИ"
104-1867/17-2018 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ "Бегово поље" - туристичко насеље Жабљак


2018

104-525/35 Мишљење на кориговани Нацрт ЛСЛ "Штитаричка ријека"
104-3008_21 Мисљење на Нацрт ДУП-а Главице, Општина Плав
104-1272_23 Мисљење на коригован Нацрт ДУП-а Питомине, Општина Жабљак
104-2829_20 Мисљење на Нацрт ДУП-а Прњавор-И фаза, Општина Плав
104-2859_17 Мисљење на Нацрт ДУП-а Центар, Општина Гусиње
104-2868_19 Мисљење на Нацрт ДУП-а Привредна зона Гусиње, Општина Гусиње
104-2862_17 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Конак 1, Пријестоница Цетиње
104-1422_22 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Мркошница 2, Општина Никшић
104-2697_18-2017 Мисљење на Нацрт ДУП-а Нова Варош, Главни град Подгорица
104-1331_24 Мисљење на Нацрт ДУП-а Игало-пословна зона, Општина Херцег Нови
104-2333_16 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Сервисно складишна зона уз југоисточну обилазницу,Главни град Подгорица
104-1063_20-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Драч-Ватрогасни дом,Главни град Подгорица
104-2350_18 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Трговачко-пословни центар Ракоње, Општина Бијело Поље 
104-1321_19 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Церовац-Забрђе,на Луштици,Општина Херцег Нови
104-1319_17 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Петровићи, Забрђе на Луштици,Општина Херцег Нови
104-1318_12 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Немила-стамбена зона,Општина Херцег Нови
104-2565_16 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Рогами, Главни град Подгорица
104-1525_19 Мисљење на Нацрт ДУП Драч-за урбану цјелину Нова Варош 1.2, Главни град Подгорица
104-1317_17 Мисљење на Нацрт ИИД УП Лустреца 2 за западни дио на Луштици,Општина Херцег Нови
104-1320_16 Мисљење на Нацрт УП Старо имање Павловића,у Баошићима,Општина Херцег Нови
104-1195_18 Мисљење на Нацрт ДУП-а Тузи-центар, Главни град Подгорица
104_1030_28 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Забљак за зону К опстина Забљак
104-2216_19 Мисљење на Нацрт ДУП-а Недакуси, Општина Бијело Поље
104-2209_18 Мисљење на Нацрт ДУП Горња Горица 3-дио Б, Главни град Подгорица
104-2230_18 Мисљење на Нацрт ДУП Забјело 9, Главни град Подгорица 
104_2447_2 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Драч Ватрогасни дом Главни град Подгорица
104_1900_20 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Развршје опстина Забљак
104_1871_29_2017 УП Туристичка зона Лепетане опстина Тиват
Мишљење ДУП Побрежје АБЦ
104-1769_21 Мисљење на Нацрт ДУП-а Плавско језеро-И фаза израде, Општина Плав
104-1424_17 Мисљење на Нацрт ДУП-а Црна Греда-зона Ф,подзона Ф1, Пријестоница Цетиње
104-1101_19 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Марелица, Општина Бар 
104-2029_19 Мишљење на Нацрт ДУП Сутоморе - центар
104-1867_16 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Бегово Поље-туристичко насеље,Општина Жабљак
104-1634_18 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Аеродром опстина Беране
104-1444_17 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Посланишта-стамбени објекат, Општина Жабљак
104-1866_15 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за подручје Ускоци, Општина Жабљак
104-1900_15 Мисљење на Нацрт ДУП-а Развршје, Општина Жабљак
104-1625_18 Мисљење на Нацрт ДУП-а Ђеране 1, Општина Улцињ
104-1134_18 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Борје ИИ, Општина Жабљак
104-1997_15 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Аеродром, Главни град Подгорица
104-1930_14 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Спуж, Општина Даниловград
104-1422_18 Мисљење на Нацрт ДУП Мркошница 2, Општина Никшић
104-1809_19 Мисљење на Нацрт ДУП Индустријска зона Горан, Општина Бар
104-1756_17 Мисљење на Нацрт измјена ДУП-а Жабљак-зона К, Општина Жабљак
104-1378_39-2016 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Сервисна зона Луштица,Општина Тиват
104-1316_19 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Увала Весло на Луштици, Општина Херцег Нови
104-886_25-2017 Мисљење на коригован Нацрт ДУП-а Хотели и виле високе категорије-Пињеш опстина Улцињ
104-705_20 Мисљење на Нацрт ПУП-а Општине Петњица, Општина Петњица
104-1402_17 Мисљење на Нацрт ДУП-а Лепетане, Општина Тиват
104_1030_23 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД УП Забљак за зоне И, Ј,Г,Х,Е,Ф,Ц опстина Забљак
104_1284_21 Мисљење на Нацрт прве фазе ЛСЛ Горњи Стој на к.п.402/18 КО Горњи стој опстина Улцињ
104-1194_20 Мисљење на Нацрт ДУП-а Момишићи Б, Главни град Подгорица
104-1594_17 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Печурице Центар, Општина Бар
104-1175_23 Мисљење на Нацрт ДУП-а за локалитет Пињеш-Борова шума, Општина Улцињ
104-1030_21 Мисљење на кориговани Нацрт измјена ДУП-а Жабљак за зоне И,Ј,Г,Х,Е,Ф и Ц, опстина Забљак
104-2362_19-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ДУПСервисно складишна зона уз жељезничку пругу–Ватрогасни дом,Главни град Подгорица
104-1030_21 Мисљење на кориговани Нацрт измјена ДУП-а Жабљак за зоне И,Ј,Г,Х,Е,Ф и Ц, Општина Жабљак
104-1272_17 Мишљење на Нацрт ДУП Питомине, Општина Жабљак
104-1856_23-2015 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Сушица-прва фаза реализације,Општина Беране
104-525_21 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Штитаричка ријека, Општина Мојковац
104-217_20 Мисљење на кориговани Нацт ДУП-а Побрежје-зоне А,Б и Ц,Главни град Подгорица
104-1536_3 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Гробље, Општина Беране
104-3058_19-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Куће Ракића,Главни град Подгорица
104-1871_26-2017 Мисљење на кориговани Нацрт УП Туристичка зона Лепетане, Општина Тиват
104-2600_17-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Побрежје-зоне Д и Е, Главни град Подгорица
104-1456_30-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Расадник, Општина Рожаје
104-462_19 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Фресићи, Главни град Подгорица
104-599_17 Мисљење на Нацрт ДУП Балијаче Мојановићи-дио Б,Главни град Подгорица
104-2696_17-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Горичани Бериславци-дио Б,Главни град Подгорица
104-602_18 Мисљење на Нацрт ДУП Горичани Бериславци-дио А, Главни град Подгорица
104-1542_28-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Гвозд, Општина Никшић
140-1871_24-2017 Мисљење на кориговани Нацрт УП Лепетане, Општина Тиват
104-3057_19-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Забјело Зеленика, Главни град Подгорица
104-1284_19 Мисљење на Нацрт прве фазе ЛСЛ Горњи Штој на к.п.402-18 КО Горњи Штој, опстина Улцињ
104-1375_27 Мисљење на кориговани Нацрт ПУП-а општине Бар, Општина Бар
104-1612_2 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Мареза, Главни град Подгорица
104-3037_9-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Центар И, Општина Пљевља
104-2662_8-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП-а Индустријска зона Зелени, Општина Рожаје.пдф
104-2366_17-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Горња Горица 2-зона А, Главни град Подгорица
104-2360_31-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Маслине, Главни град Подгорица
104-1030_18 Мисљење на Нацрт измјена ДУП-а Жабљак за зоне И, Ј, Г, Х, Е, Ф и Ц, опстина Забљак
104-2596_17-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Центар, Општина Никшић
104-300_18 Мисљење на Нацрт ЛСЛ мХЕ Стубљанска, Општина Бијело Поље
104-2450_17-2017 Мисљење на Нацрт ДУП Зеленика, Главни град Подгорица
104-1513_25-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП за локалитет Лиман 2, Општина Улцињ
104-2449_21-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Блок 35-36, Главни град Подгорица
104-2610_18-2017 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП Стадион и школа Вук Караџић, Општина Беране
104-2611_18-2017 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП Школски центар Вукадин Вукадиновић, Општина Беране
104-883_34-2017 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП за локалитет Пињеш 3, Опстина Улцињ

 

 

 2017

104-1513_22 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП за локалитет Лиман 2, опстина Улцињ
104-883_29 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП за локалитет Пињес 3, опстина Улцињ
104-2109_17 Мисљење на Нацрт ДУП Бабица Поље 2-дио-Бизнис зона, опстина Мојковац
104-2047_18 Кориговани Нацрт ИИД ДУП Индустријска зона Зелени, опстина Розаје
104-886_22 Мисљење на Нацрт ДУП Хотели и виле високе категорије, Пињеш, опстина Улцињ
104-2091_17 Мисљење на Нацрт ИИД ПУП-а Даниловград у дијелу ГУР Даниловград и дијелу Спуз, опстина Даниловград
104-2025_12 Мисљење на Нацрт ДУП Враницке њиве, Главни град Подгорица
104-884_30 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП Улцињско поље за УП 8,8а,9,10, 22,39 и саобр.Нова 8 опстина Улцињ
104-1871_9 Мисљење на кориговани Нацрт УП Лепетане, опстина Тиват.
104-908_18-2016 Мисљење на Нацрт ДУП Гробље, Опстина Беране
104-1947_17 Мисљење на Нацрт ДУП Хареме, Опстина Беране
104-1949_15 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за изградњу потисно протоцне мХЕ на водоводу Беране-Лубница, опстина Беране
104-1800_20 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Стара Варос-војни комплекс,опстина Никсиц
104_1542_17 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Гвоз опстина Никсиц
104-884_21 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП за локалитет Улцињско поље у оквиру урб.парцела бр.8,8а,9,10,22,39 и саобрацајнице Нова 8,опстина Улцињ
104-886_17 Нацрт ДУП Хотели и виле високе категорије, Пињес, Опстина Улцињ
104-2040_29-2016 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП Централне зоне, Опстина Бијело Поље
104-87_30 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП Дахна 2, Главни град Подгорица
104-1800_17 Мисљење на Нацрт ДУП Стара Варос-војни комплекс, Опстина Никсиц
104-883_18 Мисљење на Нацрт ДУП за локалитет Пињес 3 опстина Улцињ
104-1034_2 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУПа Забјело 8, Главни град Подгорица
104-1016_21 Мисљење на Нацрт ДУП Муртовина 2,Главни град Подгорица
104-1379_18 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Медун-Орљево, Главни град Подгорица
104-1865_2 Мисљење на Нацрт УП за локацију код петље у Игалу,Опстина Херцег Нови
104-1835_2 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Поди-Вистас, на Подима,Опстина Херцег Нови
104-1513_16 Мисљење на Нацрт ДУП за локалитет Лиман 2, опстина Улцињ
104-1825_2 Нацрт ИИД ДУП Спуз опстина Даниловград
104-1382_21 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Мисњица поток опстина Мојковац
104-1516_19 Мисљење на Нацт ДУП Загориц 5 Главни град Подгорица
104-1520_15 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП Градиосница,за локацију производно комуналних поврсина,опстина Тиват
104-1456_15 Мисљење на Нацрт ИИД ЛСЛ Расадник, опстина Розаје
104-1389_17 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Лијева обала Лима опстина Беране
104-1378_16 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Дољани, Главни град Подгорица
14-1394_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Парк опстина Беране
104-594_17 Мисљење на Нацрт ЛСЛ мХЕ Љестаница Опстина Бијело Поље
104-1016_17 Мисљење на Нацрт ДУПа Муртовина 1, Главни град Подгорица
104-1053_14 Мисљење на Нацрт ДУПа Цијевна 2-дио А, Главни град Подгорица
104-742_17 Мисљење на Нацрт ДУПа Стара Варос центар опстина Никсиц
104-791_19 Мисљење на кориговани нацрт ДУПа Бандзово брдо - фаза И опстина Розаје
104-792_15 Мисљење на Нацрт ДУПа Бандзово брдо - фаза ИИ опстина Розаје
104-1378_32 Мисљење на кориговани Нацрт ДУПа Сервисна зона Лустица Опстина Тиват.
104-2429_24-2016 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Зеленика Главни град Подгорица
104-638_18 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Побрезје зоне Д и Е Главни град Подгорица
104-625_18 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Борје ИИИ опстина Забљак
104-643_10 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Забљак Бензинска станица и трзни центар опстина Забљак
104-655_9 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Бензинска пумпа Скарепаца опстина Розаје
104-666_2 Мисљење на Нацрт ЛСЛ МХЕ Буковица опстина Савник
104_810_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Маслине Главни град Подгорица
104-2051_27-2016 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Поглед опстина Розаје
104-2027_2016 Мисљење на кориговани Нацрт ДУПа Комини опстина Пљевља
104-2325_22-2016 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУПа Забјело 8 Главни град Подгорица
104-2326_18-2016 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Цепурци -дио Главни град Подгорица.
104-2516_23-2016 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ мхе Буковица опстина Савник
104-439_12 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Јела опстина Розаје
04-2136_18-2016 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Центар ИИ опстина Розаје.пдф
104-465_13 Мисљење на Нацрт ДУП-а Централна зона опстина Андријевица
104_87_16 Мисљење на Нацрт ДУП Дахна 2 Главни град Подгорица
104-470_9 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Десна обала Лима опстина Беране
104_86_16 Мисљење на Нацрт ДУП Дахна 1 опстина Подгорица
104_2479_13 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-а Жабљак општина Жабљак
104-449_2 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Опстина Забљак
104_1921_20 Мисљење на кориговани Нацрт УП Лепетане Опстина Тиват
104-2516_13 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за мхе Буковица Опстина Савник
104-1927_21 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Циглана Опстина Бијело Поље

 

 

2016


104_2429_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Зеленика Главни град Подгорица
104-2408_16 Мисљење на Нацрт УП Спортско рекреативни комплекс Балабани Главни град Подгорица
104-2416_16 Мисљење на Нацрт УП Ново гробље Главни град Подгорица
104_2380_13 Мисљење на Нацрт ДУП Центар И опстина Пљевља
104-2494_2 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Просиједи опстина Будва
104-2377_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Зона централних дјелатности - Цетињски пут Главни град Подгорица
104-980_19 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Блок 35-36 Главни град Подгорица
104-1990_14 Мисљење на Нацрт ДУПа Балибегово Брдо и Купусисте опстина Пљевља
104-2426-2 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП 'Савина од сеталиста до улице Саве ковачевића и Браће Гракалић', општина Херцег Нови
104-2325_15 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Забјело 8 Главни град Подгорица
104-2326_14 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Цепурци дио Главни град Подгорица
104_2162_13 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Стамбена заједница ВИ, Крусевац-дио Главни град Подгорица
104_2051_14 Мисљење на Нацрт Локалне студије локације Поглед Опстина Розаје
104-1835_22 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ за изградњу мхе Врбниц опстина Плузине
104-2040_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Централне зоне опстина Бијело Поље
104_2027_13 Мишљење на Нацрт ДУП Комини Општина Пљевља
104-973_19 Мисљење на кориговани Нацрт УП-а Доња Ластва опстина Тиват
104_2756_6 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Зирине Опстина Херцег Нови
104_1927_15 Мисљење на Нацрт ДУП Циглана опстина Бијело Поље
104-1729_20 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Централно гробље Голубовци Главни град Подгорица
104-1870_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Плавско језеро опстина Плав
104-1082_25 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Балијаце Мојановици - дио А Главни град Подгорици
104-1838_15 Мисљење на Нацрт ДУП-а Подбисце 2- прва фаза реализације Гротуља Опстина Мојковац
104-1835_13 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за изградњу мхе Врбница Опстина Плузине
104-1778_13 Мисљење на Нацрт ДУП-а Луге - прва фаза реализације опстина Беране
104-1725_14 Мисљење на Нацрт ДУП-а Љесница опстине Бијело Поље
104-1779_11 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за кат.парц. 1772_7,1770_6 КО Буце И, и 42_3 и 42_7 КО Виницка Опстина Беране
104_1729_12 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Централно гробље Голубовци Главни град Подгорица
104-1728_12 Мисљење на Нацрт ИИД ДУО-а Враници 1 Главни град Подгорица
104-1489_15 Мисљење на Нацрт ИИД ПУП-а Розаје до 2020.године Опстина Розаје
104-1082_23 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Балијаце Мојановици -дио А Главни град Подгорица
104_1556_10 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за изградњу мхе Слатина опстина Коласин
104-1511_13 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Стамбена заједница ВИИ - Стара Варос Главни град Подгорица
104-1494_12 Мисљење на Нацрт УП Врела стамбено туристицки објекти Опстина Забљак.
104_1378_15 Мисљење на Нацрт ДУП Сервисна зона Лустица Опстина Тиват
04_2212_14 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Подкосљун Опстина Будва
104_1309_17 Мисљење на Нацрт ДУП-а Махала Главни град Подгорица
104_1186_15 Мисљење на Нацрт ДУП-а Бандзово брдо Опстина Розаје
104_1255_10 Мисљење на Нацрт ДУП-а Красици Опстина Тиват
104-500_200 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП за простор измедју улица Сердара Сцепана, Народне омладине и Велимира Јакица Опстина Никсиц
104_1081_20 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Карабуско поље Главни град Подгорица
104_989_19 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за изградњу мхе на водотоку Дјурицка ријека са притокама Опстина Плав
104-498_29 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а урбанистицке јединице Рудо Поље Опстина Никсиц
104-1199_13 Мисљење на Нацрт ДУП Мисици центар Опстина Бар.пдф
104-1198_13 Мисљење на Нацрт ДУП Зукотрлица туристицки комплекс Опстина Бар
104-1158_15 Мисљење на Нацрт ДУП Долови И Опстна Пљевља
104-973_15 Мисљење на Нацрт УП Доња Ластва Опстина Тиват
04_844_23_2015 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Мотицки Гај Опстина Забљак
104_1081_15 Мисљење на Нацрт ДУП Карабуско Поље Главни Град Подгорица
104_1082_17 Мисљење на Нацрт ДУП Балијаче Мојановићи Главни град Подгорица
104-989_17 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за изградњу мхе на водотоку Дјурицка ријека са притокама Опстина Плав
04-2136_16-2015 Мисљење на кориговани Нацрт ДУП-а Центар ИИ Опстина Розаје
04_1856_19_2015 Мисљење на Нацрт ДУП-а Сусица прва фаза реализације Опстина Беране
104_625_14 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Борје ИИИ Опстина Забљак
104_516_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП Толоси 2 Главни град Подгорица
104-515_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Стамбена заједница ВИ Стара Варос Главни град Подгорица
04-1446_21-2015 Мисљење на кориговани нацрт ИИД ДУП-а Стамбена заједница ВИ Крусевац, зоне 2,3 и 4 Главни град Подгорица
104-514_16 Мисљење на нацрт ИИД УП-а Стара Варос дио зоне А Главни град Подгорица
104_500_16 Мисљење на Нацрт ДУПа за простор измедју улица Сердара Сцепана, Народне омладине и Велимира Јакица Опстина Никсиц
04-2418_27-2014 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП Розино ИИ Опстина Будва
04-2417_26-2014 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП-а Розино И Опстина Будва
04-1994_19-2015 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ Петровици Забрдје на Лустици Опстина Херцег Нови
04_779_78_2014 Мисљење на Нацрт ИИД ПУП-а Опстине Никсиц
104-692_2 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за насеље Владимир Опстина Улцињ
104-551_2 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Церовац Забрдје Опстина Херцег Нови
104-482_3 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Мркови Бијела Стијена Опстина Херцег Нови
104-382_19 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Порто Боно на Лустици Опстина Херцег Нови
04-1050_33-2015 Мисљење на Нацрт ИИД УП Лустреца 2 на Лустици Опстина Херцег Нови
104_616_15 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Индустријска зона КАП коридор јузне обилазнице Главни град Подгорица
04_844_21-2015 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Мотицки Гај Опстина Забљак
04_1759_18_2015 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Сутоморе центар Остина Бар
104_392_14 Мисљење на Нацрт УП Ускоци ИИ - стамбено туристицко насеље Опстина Забљак
04-1418_22-2015 Мисљење на кориговани Нацрт ЛСЛ за изградњу мхе Калудра 2 Опстина Беране
104-504_2 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Голф и Доњи Радовици запад Опстина Тиват
104_497_7 Мисљење на Нацрт ДУП-а дијела урбанистицке јединице Рудо Поље Опстина Никсиц
04_2136_14 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Индустријска зона - центар Опстина Розаје
04_2098_15_2015 Мисљење на Нацрт УП за хотелски комплекс Стара маслина у Баосицима Опстина Херцег Нови
04-1856_15-2015 Мисљење на Нацрт ДУП Сусица прва фаза реализације Опстина Беране
04_1995_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Немила - стамбена зона Опстина Херцег Нови
04_2111_16_2015 Мисљење на Нацрт Локалне студије локације Лијевак Опстина Мојковац
04_2079_1 Мисљење на Нацрт ПУП-а опстине Бар Опстина Бар

 

2015

04-1759_16 Мисљење на Нацрт Измјена и допуна ДУП-а Сутоморе центар Опстина Бар
04-1994_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Петровици Забрдје на Лустици Опстина Херцег Нови
04_2009_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а 'Дахна' Главни град Подгорица
04_1484_17 Мисљење на Нацрт ДУП-а 'Стари красици' Опстина Тиват
04_1825_17 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП-а 'Побрезје - Зона Г' Главни град Подгорица
04-1418_17 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за изградњу мХЕ Калудра 2 Опстина Беране
04-1336_22 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Блаца-Јосица за локалитет хотела Парк у Бијелој Опстина Херцег Нови
04-2400_16-2014 Мисљење на Нацрт ДУП-а Стара Варос Опстина Никсиц
04_249_27 Мисљење на Нацрт ДУП Грахово Опстина Никсиц
04-1927_1 Мисљење на Нацрт УП Пословно стамбене зоне Скаљари Опстина Котор
04_1853_2 Мисљење на Нацрт ДУП-а Рудес ИИИ, прва фаза реализације, опстина Беране
04_1854_3 Мисљење на Нацрт ДУП-а Јасиковац поље, прва фаза реализације, опстина Беране
04_1852_2 Мисљење на Нацрт ДУП-а Лугови и Доњи Талум, прва фаза реализације, опстина Беране
04-1825_15 Мисљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП-а Побрезје зона Г Главни град Подгорица
04-171_16 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Улцињско Поље за зону Б, подзоне 7,9 и 3 Опстина Улцињ
04-1846_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Никољац Опстина Бијело Поље
04_1842_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Савија од Сеталиста до Ул Саве Ковацевица и Браце Гракалица Опстина Херцег Нови
04_1435_14 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за катастарску парцелу бр.1779_5 КО Буце Опстина Беране
04-1336_5 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Блаца Јосица за локалитет хотела Парк Опстина Херцег Нови
04_1825_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Побрезје зона Г Главни град Подгорица
04_1811_1 Мисљење на Нацрт УП Трг Патријарха Варнаве Опстина Пљевља
04_739_2 Мисљење на Нацрт ИИД ДУПа Улцињско поље у оквиру зоне Б, подзоне 7 и 9 Опстина Улцињ
04_1499_14 Мисљење на Нацрт ДУП-а Деране 2 Опстина Улцињ
04_1476_1 Мискјење на Нацрт ЛСЛ Мојанска ријека Андријевица Опстина Андријевица
04_1724_1 Мисљење на Нацрт УП Туристицка зона Лепетане Тиват Опстина Тиват
04_1477_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Кутска ријека Андријевица Опстина Андријевица
04_1484_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Стари Красици Опстина Тиват
04_1454_1 Мисљење на Нацрт УП-а ХТК Царине Баосици Опстина Херцег Нови
04_1447_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Горња Горица 3-дио А Главни град Подгорица
04_1435_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за кп 1779_5 КО Буце Опстине Беране
04_1434_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за кп 241 КО Долац Опстина Беране
04_1433_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за кп 1047 КО Будимља Опстина Беране
04_2418_14_2014 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Розино ИИ Опстина Будва
04_2417_14_2014 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Розино И Опстина Будва
04_1345_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Сервисно складисна зона Главни град Подгорица
04_1191_12 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-а Индустријске зоне и подруцја терминала Општина Бијело Поље.
04_1050_1 Мисљење на Нацрт ИИД УП Лустреца 2 за западни дио на Луштици-Општина Херцег Нови
04_1235_10 Мишљење на Нацрт ЛСЛ Борје ИИИ - Општина Жабљак
04_844_2 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Мотицки гај Опстина Забљак
04_225_14 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за вјерски објекат храм Света Петка Опстина Даниловград
04_900_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Велики пијесак Опстина Бар
04_225_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ за вјерски објекат - храм Света Петка Опстина Даниловград
04_937_1 Мисљењена на Нацрт ДУП-а Нерин Опстина Котор
04_908_1 Мисљење на Нацрт УП Грудице Опстина Забљак
04_840_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Равил Пријестоница Цетиње
04_834_15 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Лознице Опстина Бијело Поље
04_2418_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Розино ИИ Опстина Будва
04_2417_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Розино И Опстина Будва
04_820_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Стамбена зона ВИ Крусевац - зоне 2,3,4 Главни град Подгорица
04_720 Мисљење на Нацрт ИИИД ДУП-а Ракоње Опстина Бијело Поље
04_707_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Балибегово Брдо и Купусисте Осптина Пљевља
04_719_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Медановице Опстина Бијело Поље
04_2423_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Острог-Глава Зете Опстина Даниловград
04_392_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Коник-Стари Аеродром-фаза ИИИ Главни град Подгорица
04_341_1 Мисљење на Нацрт УП Мотицки Гај ИИ Опстина Забљак
04_1509_14_2014 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-А Морињ Опстина Котор
04_249_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Грахово Опстина Никсиц
04_2250_13_2014 Мисљење на Нацрт ДУП-а Ибарац Опстина Розаје
04_2246_14_2014 Мисљење на Нацрт ДУП-а Сухо Поље Опстина Розаје
04_177_1 Мисљење на Нацрт УП Мимоса Естате Игало Опстина Херцег Нови
04_112_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Бистрица Опстина Беране
04_111_1 Мисљењен на Нацрт ДУП-а Десна обала Лима Опстина Беране
04_110_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Острово Опстина Беране
04_1363_7_2014 Мисљење на Нацрт ИИД УП Туристицко насеље Смоквица Опстина Будва
04_83_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а за локалитет Пињес-Борова сума Опстина Улцињ
04_82_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а за хотеле и виле високе категорије у Пињесу Опстина Улцињ
04_81_1 Мисљење на Нацрт ИИДУП-а Улцињ-град за локалитет Нова Махала и Бијела Гора Опстина Улцињ
04_105_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Складисно пословна зона Доњи Кокоти Главни град Подгорица
04_2418_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Розино ИИ Опстина Будва
04_2417_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Розино И Опстина Будва
04_2357_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Цијевна-планска јединица 2.5 Главни град Подгорица
04_2356_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Дајбабе Зеленика - дио планске зоне 1.1. Главни град Подгорица
04_2424_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Спуз Опстина Даниловград
04_2420_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Даниловград центар Опстина Даниловград
04_2400_1 Мишљење на Нацрт ДУП-а Стара Варош - центар Општина Никшић

 

 

2014

04_2250_1 Мишљење на Нацрт ДУП-а Ибарац Општина Рожаје
04_2246_1 Мишљење на Нацрт ДУП-а Сухо Поље Општина Рожаје
04_1605_4 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-а Стара Бања Игало Општина Херцег Нови
04_202_2 Мишљење на Нацрт ДУП-а Шавник сјевер Општина Шавник
04_201_2 Мишљење на Нацрт ДУП-а Шавник југ Општина Шавник
04_200_2 Мишљење на Нацрт ДУП-а Боан Општина Шавник
04_2224_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Мали логор Опстина Пљевља
04_2223_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Велики логор Опстина Пљевља
04_346_4 Мисљење на Нацрт локалне студије локације Дуглас - Бргули на Лустици Опстина Херцег Нови
04_2146_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Сипцаницка гора 1 Главни град Подгорица
04_2115_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Пирамида Опстина Бијело Поље
04_1996_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Бајице Пријестоница Цетиње
04_1995_1 Мисљење на нацрт ДУП-а Хумци Пријестоница Цетиње
04_2007_1 Мисљење на Нацрт ИИД УП Туристицки комплекс Завала Опстина Будва
04_261_2 Мисљење на Нацрт ДУП-а Кисјеле воде Опстина Бијело Поље
04_262_2 Мисљење на Нацрт ДУП-а Крусево Опстина Бијело Поље
04_1921_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ КОТОБИЉ ОПСТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
04_1872_1 Мисљење на Нацрт ДУП-а Радигојно Опстина Коласин
04_1825_1 Мисљење на Нацрт ИИД ДУП-а Улцињ-град за локалитет Дјеране 1 Опстина Улцињ
04_1791_16_2013 Мишљење на кориговани Нацрт ИИД ДУП Подкошљун Опстина Будва
04_973_14 Мисљење не Нацрт ЛСЛ Веруса Главни град Подгорица
04_1774_1 Мисљење на нацрт УП Варезина вода Опстина Забљак
04_1785_1 Мисљење на Нацрт ДУП-А Подбисце 1 Опстина Мојковац
04_230_51 Мисљење на нацрт ЛСЛ Мркови-Њивице на Лустици Опстина Херцег Нови
04_1778_1 Мисљење на нацрт ДУП-а Бабица поље 1 Опстина Мојковац
04_1706_1 Мисљење на нацрт ДУП-а Тмајевци Мездо Опстина Забљак
04_779_7 МИСЉЕЊЕ НА НАЦРТ ПУП-а НИКСИЦ ОПСТИНА НИКСИЦ
04_1585_12 МИСЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а КОВАЦКА ДОЛИНА ОПСТИНА ЗАБЉАК
04_1591_1 Мишљење на Нацрт УП за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тескоцама у развоју са објектом Старе сколе Суторина у Суторини Опстина Херцег Нови
04_951_1 Мишљење на Нацрт ДУП-а Кодре 1 Опстина Улцињ
04_950_11 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а УЛЦИЊ ГРАД ЗА ЛОКАЛИТЕТ ЛИМАН 1 ОПСТИНА УЛЦИЊ
04_1403_1 Мисљење на Нацрт ДУП Спортска зона Опстина Коласин
04_1404_1 Мисљење на Нацрт ЛСЛ Баковици Опстина Коласин
04_1315_1Мисљење на нацрт УП Богисици Опстина Тиват
04_1316_1 Мисљење на Нацрт УП Местровици Опстина Тиват
04_1239_3 МИСЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП ПРЗНО И ОПСТИНА ТИВАТ
04_1242_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП УП ИСТОРИЈСКО ЈЕЗГРО ЦЕТИЊЕ ПРИЈЕСТОНИЦА ЦЕТИЊЕ
04_1280_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП МИЛОВИЋИ ОПСТИНА ТИВАТ
04_1279_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а МАЖИНА ОПСТИНА ТИВАТ
04_1278_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП КОСТИЋИ ОПСТИНА ТИВАТ
04_1233_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ УШЋЕ ОПСТИНА БИЈЕЛО ПОЉЕ
04_311_3 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ПАПРАТИ ОПСТИНА НИКСИЦ
04_73_2 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а ПЛАТАМУНИ ТРСТЕНО ОПСТИНА КОТОР
04_1008_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД УП-а за простор између улица Ника Миљанића, Његошеве ИИ Далматинске и Баја Пивљанина ОПСТИНА НИКШИЋ
04_1155_1 МИСЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а Мркошница 2 ОПСТИНА НИКСИЦ
04_1111_1 Мишљење на Нацрт УП Вилдор Општина Херцег Нови
04_1043_2 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-а Улцињ Град за локалитетм Мераја 1 Општина Улцињ
04_1049_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а ГОРЊИ КАЛИМАЊ ОПШТИНА ТИВАТ
04_1009_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ЛСЛ РАСАДНИК ОПШТИНА РОЖАЈЕ
04_1499_13_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а БЛАЦА ЈОШИЦА ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
04_973_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ВЕРУША ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА
04_950_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а УЛЦИЊ ГРАД ЗА ЛОКАЛИТЕТ ЛИМАН 1 ОПШТИНА УЛЦИЊ
04_701_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП ГОЛУБИЊА ОПШТИНА ПЉЕВЉА
04_769_1 Мишљење на нацрт ЛСЛ Вранешка долина Општина Бијело Поље
04_26_1 Мишљење на нацрт ДУП-а Индустријска зона Зелени Општина Рожаје
04_599_1 Мишљење на Нацрт ИИД ГУП-А Општине Цетиња за простор ДУП-А Црна греда (зона Ф) и ДУП-А Црна греда(зона Ф) Пријестоница Цетиње
04_565_1 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-А Тополица ИИИ Општина Бар
04_564_1 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-А Илино Општина Бар
04_563 Мишљење на Нацрт ИИД ДУП-А Тополица-Бјелиси Општина Бар
04_144_1 Мишљење на Нацрт ЛСЛ Ситница к.п. 4107/11, 4107/12, 4107/13 КО Крусевице Општина Херцег Нови
04_128_1 Мишљење на Нацрт УП Крашићи 3 Општина Тиват
04_127_1 Мишљење на Нацрт УП Крашићи 2 Општина Тиват
04_126_1 Мишљење на Нацрт УП Крашићи 1 Општина Тиват
04_574_6_2013 Мисљење на Нацрт ПУП-а Котор Опстина Котор
04_2055_2_2013 МИСЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ДУРМИТОР ОПСТИНА БИЈЕЛО ПОЉЕ
04_2376_1_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП УСКОЦИ ОПШТИНА ЖАБЉАК
04_2377_1_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП ПИТОМИНЕ ОПШТИНА ЖАБЉАК
04_171_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП УЛЦИЊСКО ПОЉЕ ОПСТИНА УЛЦИЊ
04_17_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ПУП ПЛАВ ОПСТИНА ПЛАВ
04_2272_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ППО НИКСИЦ ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ КРНОВО ОПСТИНА НИКСИЦ
04_2158_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ПП УЛЦИЊ ЗА ЛОКАЛИТЕТ ВЛАДИМИРСКЕ КРУТЕ 1 ОПСТИНА УЛЦИЊ
04_2157_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ПП УЛЦИЊ ЗА ЛОКАЛИТЕТ МАВРИЈАН 1 ОПСТИНА УЛЦИЊ
04_311_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ПАПРАТИ ОПСТИНА НИКСИЦ
04_2231_1_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ЂУЛИНА ГУКА ОПШТИНА ПЉЕВЉА
04_2214_1_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП МОТИЧКИ ГАЈ ОПШТИНА ЖАБЉАК
04_937_3_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ САСОВИЦИ ОПСТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
04_453_10_2012 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ СПИЛИЦА ПОТОК НА ЛУШТИЦИ ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
04_2152_2_2013 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ВРАНЕШКА ДОЛИНА ОПШТИНА БИЈЕЛО ПОЉЕ

 

 

 

2013

04_1738_4 МИШЉЕЊЕ НА КОРИГОВАНИ НАЦРТ ДУП-А БУЉАРИЦА ОПСТИНА БУДВА
04_2137_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ПУП-А ДАНИЛОВГРАД ОПСТИНА ДАНИЛОВГРАД
0403_841_8 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-А РАТАЦ ЗЕЛЕНИ ПОЈАС ОПШТИНА БАР
0403_657_5 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-А БЈЕЛИЛА РУТКЕ ГОРЕЛАЦ ОШТИНА БАР
0403_364_11 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-А ГОРЊА ЧЕЛУГА ОПШТИНА БАР
04_2249_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП БОРЈЕ ИИ ОПШТИНА ЖАБЉАК
04_2248_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП ПЕТРОВА СТРАНА ОПШТИНА ЖАБЉАК
04_2143_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ПУП БИЈЕЛО ПОЉЕ ОПШТИНА БИЈЕЛО ПОЉЕ
04_1982_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП РУДО ПОЉЕ ОПШТИНА НИКШИЋ
04_1954_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП ГОРЊИ ЂУРАШЕВИЋИ ОПШТИНА ТИВАТ
0403_1898_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а ДОЛОВИ ИИИ ПЉЕВЉА
04_1963_1 МИШЉЕЊЕ НА ПУП ЦЕТИЊЕ ПРИЈЕСТОНИЦА ЦЕТИЊА
04_1668_7 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а МАЉЕВИК ОПШТИНА БАР
04_1791_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а ПОДКОШЉУН ОПШТИНА БУДВА
04_1682_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ЛСЛ ДУБОВИЦА ОПШТИНА БУДВА
04_465_2 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ПУП-а МОЈКОВАЦ
04_1763_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а ЖУПА ЧЕШЉАР ТИВАТ
04_1826_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а ТИВАТ ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЦИЈУ ХОТЕЛА ПАЛМА ТИВАТ
0403_1738_1МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-а БУЉАРИЦА И БУДВА
04_1711_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ИИД ДУП-а КОЛАШИН ЦЕНТАР ОПШТИНА КОЛАШИН
0403_427_3 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ УП-А ХОТЕЛ МЕТАЛУРГ ХЕРЦЕГ НОВИ
04_1697_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-А БИСТРИЦА ОПШТИНА НИКШИЋ
04_1603_1 МИШЉЕЊЕ НА УП СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС БЕЛВЕДЕР ОПШТИНА БАР
04_1124_2 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ПУП-А ПОДГОРИЦА ГЛАВНИ ГРАД ПОДГОРИЦА
04_1500_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-А НЕМИЛА ПОСЛОВНА ЗОНА ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ
04_1499_1 МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ДУП-А БЛАЦА ЈОШИЦА ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ