Мања слова Већа слова РСС

Одлуке о изради локалне планске документације

2020

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Тополица ИИИ општина Бар
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна ДУП-а Тополица ИИИ општина Бар и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна ДУП-а

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Златица Б у Главном граду Подгорица
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистицког плана Златица Б у Главном граду Подгорица и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистицког плана Тополица ИВ опстина Бар.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Измјена и допуна ДУП-а Тополица ИВ опстина Бар и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Измјена и допуна ДУП-а

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Драц - путницки терминал у Главном граду Подгорица.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде ДУП-а Драц - путницки терминал у Главном граду Подгорица и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду ДУП-а

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Садине у Главном граду Подгорица.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Детаљног урбанистицког плана Садине у Главном граду Подгорица и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Доња Горица у Главном граду Подгорица.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Детаљног урбанистицког плана Доња Горица у Главном Граду Подгорица и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Момисици А у Главном граду Подгорица.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Детаљног урбанистицког плана Момисици А у Главном граду Подгорица и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Центар Опстина Тузи.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Детаљног урбанистицког плана Центар Опстина Тузи и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Куце Ракица Опстина Тузи.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Детаљног урбанистицког плана Куце Ракица Опстина Тузи и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистицког плана Толоси 2 у Главном граду Подгорица.пдф
Одлука о одредјивању руководиоца израде Детаљног урбанистицког плана Толоси 2 у Главном граду Подгорица и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду Детаљног урбанистицког плана

Одлука о изради измјена и допуна Урбанистицког пројекта Туристицки комплекс Завала Опстина Будва
Одлука о одредјивању руководиоца измјена и допуна Урбанистицког пројекта Туристицки комплекс Завала Опстина Будва и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду измјена и допуна Урбанистицког пројекта

 

2019

Одлука о допуни Одлуке о изради измјена и допуна Просторно-урбанистицког плана Опстине Коласин.пдф

Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистицког плана и Урбанистицког пројекта Историјско језгро Цетиње
Одлука о одредјивању руководиоца израде измјена и допуна ДУП-а и УП-а Историјско језгро Цетиње и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду измјена и допуна ДУП-а и УП-а

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Доња Горица за захват коридора Цетињског пута и јужне обилазнице" у Подгорици
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Доња Горица за захват коридора Цетињског пута и јужне обилазнице" у Подгорици и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Локалне студије локације Лучице, Општина Будва
Одлука о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације Лучице, Општина Будва и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације

Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Туристичка зона Лепетане", Општина Тиват
Одлука о одређивању руководиоца израде урбанистичког пројекта "Туристичка зона Лепетане", Општина Тиват и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Урбанистичког пројекта

Одлука о изради Локалне студије локације "Штитаричка ријека", Општина Мојковац
Одлука о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације "Штитаричка ријека", Општина Мојковац и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације

Одлука о изради Локалне студије локације "Главатичићи", Општина Котор
Одлука о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације "Главатичићи", Општина Котор и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације

Одлука о изради Измјена и допуна Локалне студије локације регионалне санитарне депоније чврстог отпада "Челинска коса", Општина Бијело Поље
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Локалне студије локације регионалне санитарне депоније чврстог отпада "Челинска коса", Општина Бијело Поље и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Локалне студије локације

Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Пржно - Каменово ИИ", за дио Каменово - Вријесно, Општина Будва
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Пржно - Каменово ИИ", за дио Каменово - Вријесно, Општина Будва и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона КАП-а" у Подгорици
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона КАП-а" у Подгорици и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Голф и Доњи Радовићи Запад", Општина Тиват
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Голф и Доњи Радовићи Запад", општина Тиват и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду измјена и допуна детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Ђурашевићи", Општина Тиват
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Ђурашевићи", Општина Тиват и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Велики пијесак", Општина Бар
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Велики пијесак", Општина Бар и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Питомине", Општина Жабљак
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Питомине", Општина Жабљак и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Лепетане", Општина Тиват
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Лепетане", Општина Тиват и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Локалне студије локације "Михиња" у Подгорици
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Локалне студије локације "Михиња" у Подгорици и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Локалне студије локације

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона Зелени", Општина Рожаје
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Индустријска зона Зелени", Општина Рожаје и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Хотели и виле високе категорије", Пињеш, Општина Улцињ
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Хотели и виле високе категорије", Пињеш, Општина Улцињ и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Пињеш – Борова шума", Општина Улцињ
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Пињеш - Борова шума", Општина Улцињ и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "Центар", Општина Плужине
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана "Центар", Општина Плужине и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана

Одлука о изради Просторно-урбанистичког плана Општине Плав
Одлука о одређивању руководиоца израде Просторно-урбанистичког плана Општине Плав и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње
Одлука о одређивању руководиоца израде Просторно-урбанистичког плана Општине Гусиње и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Улцињ
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Улцињ и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Локалне студије локације "Доњи Штој", Општина Улцињ
Одлука о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације "Доњи Штој", Општина Улцињ и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације 

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Никшић
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Никшић и висини накнаде за руководиоца израде и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Колашин
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Колашин и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Бијело Поље
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Бијело Поље и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Андријевица
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Андријевица и висини накнаде за руководиоца израде и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Главног града Подгорице
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Главног града Подгорице и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана

2018

 

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Даниловград у дијелу генералне урбанистичке разраде "Спуж"
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Даниловград у дијелу генералне урбанистичке разраде "Спуж" и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Пљевља
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Пљевља и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана

Одлука о изради Измјена и допуна Просторно-урбанистичког плана Општине Мојковац
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторно урбанистичког плана Општине Мојковац и висини накнаде за руководиоца израде и стручни тим за израду Просторно урбанистичког плана

Одлука о изради Локалне студије локације превођења дијела вода ријеке Зете у акумулације "Крупац" и "Слано"
Одлука о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације превођења дијела вода ријеке Зете у акумулације "Крупац" и "Слано" и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације

Одлука о изради Просторно-урбанистичког плана Општине Котор
Одлука о одређивању руководиоца израде Просторно-урбанистичког плана Општине Котор и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Просторно-урбанистичког плана

Одлука о изради Урбанистичког пројекта "Бијели рт-Галије"
Одлука о одређивању руководиоца израде Урбанистичког пројекта "Бијели рт-Галије" и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Урбанистичког пројекта