Manja slova Veća slova RSS

Odluke o izradi državne planske dokumentacije

2016

Odluka o izradi Državne studije lokacije Dio sektora 50 - Službeni list Crne Gore, broj 10-2016

2015

Odluka o izradi Državne studije lokacije Sektor 10 – Spila – Risan – Rt Banja-Službeni list Crne Gore, broj 33-2015
Odluka o izradi izmjena i dopuna Državne studije lokacije Sektor 16-Službeni list Crne Gore, broj 33-2015

2014

Odluka o izradi Državne studije lokacije dio sektora 43 - Luka Budva-Službeni list Crne Gore, broj 47-2014
Odluka o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Skadarsko jezero-Službeni list Crne Gore, broj 33-2014
Odluka o izradi Državne studije lokacije Sektor 1 - Rt Kobila - Njivice - Ušće Sutorine-Službeni list Crne Gore, broj 53-2014

2013

Odluka o izradi Državne studije lokacije Dio sektora 22-Službeni list Crne Gore, broj 33-2013
Odluka o izradi Državne studije lokacije Sektor 20 i Sektor 21-Službeni list Crne Gore, broj 33-2013
Odluka o izradi Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka Prokletije-Službeni list Crne Gore, broj 43-2013

2012

Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za Termoelektranu Pljevlja-Službeni list Crne Gore, broj 34-2012

2011

Odluka o izradi Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore-Službeni list Crne Gore, broj 23-2011

2010

Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici-Službeni list Crne Gore, broj 37-2010
Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za jadransko-jonski autoput-Službeni list Crne Gore, broj 41-2010

2009

Odluka o pristupanju izradi prostorno-urbanističkog plana Opštine Ulcinj-Službeni list Crne Gore, broj 54-2009
Odluka o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije Dubovica I-Službeni list Crne Gore, broj 50-2009
Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje-Službeni list Crne Gore, broj 12-2009

2008

Odluka o pristupanju izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenskih akumulacija na rijeci Morači-Službeni list Crne Gore, broj 63-2008