Мања слова Већа слова РСС

Одлуке о изради државне планске документације

2020

2019 

Одлука о одредјивању руководиоца израде Просторног плана Црне Горе и висини накнаде за руководиоца и струцни тим за израду просторног плана

Одлука о изради Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног просторног плана

Одлука о изради Државне студије локације "Сектор 6" (Бијела - Рт Св. Неђеља)
Одлука о одређивању руководиоца израде Државне студије локације "Сектор 6" (Бијела - Рт Св. Неђеља) и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Државне студије локације

Одлука о изради Измјена и допуна Државне студије локације "Дио сектора 58 - туристички комплекс Понта" - Ружа вјетрова, Општина Бар
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Државне студије локације "Дио сектора 58 - туристички комплекс Понта" - Ружа вјетрова, Општина Бар и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Државне студије локације

Одлука о изради Измјена и допуна Државне студије локације "Рт Ђеран - Порт Милена", Општина Улцињ
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Државне студије локације "Рт Ђеран - Порт Милена", Општина Улцињ и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Државне студије локације2018

Одлука о изради Просторног плана Црне Горе.пдф

Одлука о изради Измјена и допуна Просторног плана посебне намјене за Дурмиторско подручје
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Просторног плана посебне намјене за Дурмиторско подручје и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за Израду планског документа

Одлука о изради Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5"
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Државне студије локације "Сектор 5" и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Државне студије локације

Одлука о изради Измјена и допуна Државне студије локације "Калардово - Острво цвијећа - Брдишта"

Одлука о изради Измјена и допуна Државне студије локације "Дио Сектора 27 и Сектор 28"
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Државне студије локације "Дио Сектора 27 и Сектор 28" и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Државне студије локације

Одлука о изради Измјена и допуна Државне студије локације "Арсенал" - Тиват
Одлука о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Државне студије локације "Арсенал" - Тиват и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Државне студије локације

Одлука о изради Детаљног просторног плана коридора далековода 2x400 КВ Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територији Црне Горе
Одлука о одређивању руководиоца израде Детаљног просторног плана коридора далековода 2x400 КВ Пљевља 2 - Бајина Башта за дионицу на територији Црне Горе и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног просторног плана

2017

Одлука о изради измјена и допуна Дрзавне студије локације Сектор 36
Одлука о одредјивању руководиоца израде измјена и допуна Дрзавне студије локације Сектор 36


2016

Одлука о изради Државне студије локације Дио сектора 50 - Службени лист Црне Горе, број 10-2016


2015

Одлука о изради Државне студије локације Сектор 10 – Спила – Рисан – Рт Бања-Службени лист Црне Горе, број 33-2015
Одлука о изради измјена и допуна Државне студије локације Сектор 16-Службени лист Црне Горе, број 33-2015


2014

Одлука о изради Државне студије локације дио сектора 43 - Лука Будва-Службени лист Црне Горе, број 47-2014
Одлука о изради Просторног плана посебне намјене Националног парка Скадарско језеро-Службени лист Црне Горе, број 33-2014
Одлука о изради Државне студије локације Сектор 1 - Рт Кобила - Њивице - Ушће Суторине-Службени лист Црне Горе, број 53-2014


2013

Одлука о изради Државне студије локације Дио сектора 22-Службени лист Црне Горе, број 33-2013
Одлука о изради Државне студије локације Сектор 20 и Сектор 21-Службени лист Црне Горе, број 33-2013
Одлука о изради Просторног плана посебне намјене Националног парка Проклетије-Службени лист Црне Горе, број 43-2013


2012

Одлука о изради Детаљног просторног плана за Термоелектрану Пљевља-Службени лист Црне Горе, број 34-2012


2011

Одлука о изради Просторног плана посебне намјене за обално подручје Црне Горе-Службени лист Црне Горе, број 23-2011


2010

Одлука о изради Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници-Службени лист Црне Горе, број 37-2010
Одлука о изради Детаљног просторног плана за јадранско-јонски аутопут-Службени лист Црне Горе, број 41-2010


2009

Одлука о приступању изради просторно-урбанистичког плана Општине Улцињ-Службени лист Црне Горе, број 54-2009
Одлука о приступању изради Локалне студије локације Дубовица И-Службени лист Црне Горе, број 50-2009
Одлука о приступању изради Просторног плана посебне намјене за Дурмиторско подручје-Службени лист Црне Горе, број 12-2009


2008

Одлука о приступању изради Детаљног просторног плана за простор вишенамјенских акумулација на ријеци Морачи-Службени лист Црне Горе, број 63-2008